Седница Школског одбора, 18.4.2024.

На основу члана 81.  став 1. Статута Основне школе  „Краљ Петар I“  број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам 4. седницу Школског одбора која ће се одржати  18. 04. 2024.  године у просторијама Школе  са почетком у 18,20 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходнe седницe Школског одбора, 2. […]

Седница Савета родитеља, 4.4.2024.

На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-206/2022-04 од 22. 02. 2022.  године сазивам седницу Савета родитеља која ће се одржати дана 04.04.2024.  године  са почетком у 19,30 часова у просторијама Школе. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД                                                                                            Председник Савета родитеља Биљана Станојевић                                   

Седница Наставничког већа, 4.4.2024.год.

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I” дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам 10. седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 04. 04 2024.  године  са почетком у 13,00 часова у просторијама матичне Школе. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД                                                                                                 Директор Школе […]

Седница Школског одбора, 26.2.2024.

На основу члана 81. став 1. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам 2. седницу Школског одбора која ће се одржати  26. 02. 2024.  године у просторијама Школе са почетком у 19:20 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора, 2. […]

Седница Школског одбора, 26.2.2024.

На основу члана 76. став 1. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам 1. седницу Школског одбора која ће се одржати  26. 02. 2024.  године у просторијама Школе са почетком у 19 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Конституисање Школског одбора, 2. Одлучивање о избору председника, […]

Седница Наставничког већа, 26.2.2024.

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I” дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам 7. седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 26. 02 2024.  године  са почетком у 12,00 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД                                                                                                 Директор Школе                                                                                                 Роберт Џунић

Седница Наставничког већа, 19.1.2024.

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам 7. седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 19.1.2024.  године са почетком у 9,00 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа; 2. Разматрање […]

Седница Наставничког већа, 4.12. 2023. 

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам ванредну 5. седницу Наставничког већа која ће се одржати  04. 12. 2023.  године у Наставничкој канцеларији у матичној Школи  са почетком у 19 часова.. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1.         Усвајање […]

Седница Школског одбора, 16.11.2023. 

На основу члана 81. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам  on-lime седницу Школског одбора која ће се одржати  16. 11. 2023.  године. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора, 2. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на […]

Седница Савета родитеља, 3.11.2023. 

На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  4.  седницу Савета родитеља  која ће се одржати у просторијама Школе  дана  03. 11. 2023.  године у 17 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД                                                                                     председник Савета родитеља Биљана Станојевић

Седница Наставничког већа, 2.11.2023.

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам 3. седницу Наставничког већа која ће се одржати  02. 11. 2023.  године  са почетком у 18 часова у Издвојеном одељењу у Паси Пољани. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Директор школе Роберт […]

Седница Школског одбора, 23.10.2023. 

На основу члана 81. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам  on-line седницу Школског одбора која ће се одржати  23. 10. 2023.  године. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходних седница Школског одбора, 2. Ратматрање Предлога Правилника о употреби мобилног телефона, паметног сата и другог […]

Седница Савета родитеља, 20.10.2023.

На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  3.  седницу Савета родитеља која ће се одржати у оn-line  дана  20. 10. 2023.  године у периоду од 16 до 18 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља, 2. Предлога Правилника […]

Седница Школског одбора, 2.10.2023. 

На основу члана 81. Статута Основне школе “Краљ Петар i” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам  on-line седницу Школског одбора која ће се одржати  02. 10. 2023.  године. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Измена финансијског плана за 2023. годину.                                                                         председник Школског одбора                                                                         Невена Станишић

Седница Савета родитеља, 13.9.2023. 

На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  2. седницу Савета родитеља која ће се одржати у просторијама школе дана 13.9.2023.  године са почетком у 19 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља 2. Разматрање извештаја о  успеху и дисциплини  ученика на […]

Седница Школског одбора, 19.9.2023.

На основу члана 81. Статута Основне школе  “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам on-line седницу Школског одбора која ће се одржати 19. 09. 2023.  године. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Одлучивање по Захтеву директора за коришћење дела годишњег одмора за 2023. годину (5 раних дана)                                                                         председник Школског […]

Седница Наставничког већа, 17.10.2023.

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам седницу Наставничког већа која ће се одржати  17. 10. 2023.  године  са почетком у 18 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Потребни материјали ће бити постављени у Гугл учионици: Наставничко веће. […]

Седница Школског одбора, 14.09.2023.

На основу члана 81. Статута Основне школе  Краљ Петар  број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  14. 09. 2023.  године  са почетком у 19 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора, 2. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика […]

Седница Савета родитеља, 13.09.2023.

На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: Број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  2.  седницу Савета родитеља  која ће се одржати у просторијама школе дана  13.9. 2023.  године са почетком у 19  часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља 2. Разматрање извештаја […]

Седница Наставничког већа, 12.09.2023.

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе „Краљ Петар I“ дел.бр. 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 12. 09. 2023.  године  са почетком у 12 часова у Издвојеном одељењу Основне школе „Краљ Петар I“ у Паси Пољани. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД […]

Седница Савета родитеља 11.05.2023.год.

На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: Број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  он-лине седницу Савета родитеља  која ће се одржати у четвртак, 11. 05. 2023.  године са почетком у 18,00 часова.             За седницу предлажем следећи:                                                             ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходне  седнице,  Обавештење о изабраним уџбеницима, Информација о […]

Обавештење о реконструкцији школе

Основна школа „ Краљ Петар I“ већ деведесет година посвећеношћу најбољих педагога и методичара успевала је да током многих генерација изнедри значајне људе. И данас у клупама ове школе седе будући програмери, доктори, инжењери, спортисти нижући успехе на многим такмичењима и узимајући учешћа у многим пројектима. Налази се у општини Палилула у Нишу, у Србији […]