Припремна настава организоваће се у складу са Законом о основном образовању за ученике који нису савладали програмске садржаје и који се упућују на поправне и разредне испите. Припремна настава организоваће се пре почетка испитног рока у трајању од најмање пет дана са по два часа дневно за сваки предмет.

Припремна настава за ученике VIII разреда, организоваће се у току наставне недеље, према дефинисаном распореду, до краја наставне године. Посебан распоред припремне наставе биће реализован након завршетка наставне године за ученике 8. разреда у трајању од десет дана тј. два часа по одељењу из сваког предмета. Taкође, за ученике VII разреда у другом полугодишту биће организована припремна настава за завршни испит.