Настава се одвија у две смене. У једној смени су ученици I-IV разреда, а у другој ученици од V-VIII разреда. Смене се мењају на недељу дана.