Das Bild der Anderen
Интернационални дописни пројекат
Трајање: Друго полугодиште
Ученици ће се дописивати на немачком језику са вршњацима из Данске.
Ученици треба да  усаврше вештине читања и писања на немачком језику, учврсте граматичке структуре и прошире речник. Имаће прилику да се упознају са животним навикама и  обичајима људи из Данске.