Школска библиотека ОШ,, Краљ Петар I“ почела је са радом педесетих година прошлог века.

Ученици наше школе, која се тада звала ОШ ,,Зора социјализма“, учествовали су у акцији брања и сушења камилице. Од продаје сасушене камилице купљене су прве књиге за школску библиотеку.

Од тада па до данас, књижни фонд библиотеке повећао се на преко десет хиљада књига. Најстарија књига у библиотеци стара је преко сто двадесет година, то је ,,Српски Рјечник“ Вука Стефановића Караџића штампана 1898. године.

Ученици и наставници позајмљују и раздужују књиге, уџбенике, приручнике и дигирална наставна средства која користе у настави.

У циљу популарисања књиге и читања међу најмлађима, организују се дружења са најлепшим делима наше и светске књижевности у просторијама библиотеке.

Већ три године уназад библиотекар школе Лидија Николић и наставница српског језика Снежана Савић са ученицима учествују у пројекту ,,Читалићи“ у коме остварују изванредне резултате.

Радно време библиотеке је две недеље од 10-16 часова, а затим две недеље од 12-18 часова.