Школске 2009/10. године почиње са радом новоизграђени објекат издвојеног одељења ОШ “Краљ Петар I” у Паси Пољани од I до VIII разреда.

Током школске 2011/12. средствима Министарства спорта и Града Ниша изграђена је фискултурна сала у издвојеном одељењу у Паси Пољани. Опремљена је одговарајућим спортским реквизитима и опремом и спремна за коришћење од школске 2012/13.

Школа у Паси Пољани има 9 одељења од I – VIII разреда са 165 ученика и једну групу припремног предшколског програма са 19 деце.

Васпитно-образовни рад ван седишта школе у издвојеном одељењу у Паси Пољани организује се у следећим објектима:

Васпитно-образовни рад ван седишта школе у школској згради за предшколско образовање у Паси Пољани организује се у следећим објектима:

Простор у школи у издвојеном одељењу у Паси Пољани обухвата још и:

  • бетониране стазе око школске зграде и прилаз,
  • спортске терене,
  • простор за слободну игру ученика

Опремљеност школе наставним, техничким и другим средствима, као и намештајем, реализује  се по утврђеном плану набавке. Школа располаже наставним средствима  предвиђеним нормативима за извођење наставе.