I – IV разред

Прво полугодиште
Друго полугодиште

V – VIII разред

На седници Наставничког већа, одржаној 30.11.2020. године, усвојен је измењен распоред писмених вежби и задатака за ученике од 5. до 8. разреда, за школску 2020/2021. год. Распоред писмених вежби и задатака за ученике 5. – 8. разреда  измењен је због преласка на он-лајн наставу од 30.11.2020. год. до краја првог полугодишта.