На основу члана 81. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам  on-line седницу Школског одбора која ће се одржати  23. 10. 2023.  године.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходних седница Школског одбора,

2. Ратматрање Предлога Правилника о употреби мобилног телефона, паметног сата и другог електронског уређаја у школи и доношење Правилника о употреби мобилног телефона, паметног сата и другог електронског уређаја у школи,

3. Разматрање Предлога Правила понашања и доношење Правила понашања,

4. Разматрање Измена и допуна Годишњег плана рада Школе за школску 2023/24. годину и доношење Измена и допуна Годишњег плана рада Школе за школску 2023/24. годину,

5. Измена Плана набавки за 2023. годину,

6. Одлучивање по Захтеву директора за плаћено одсуство у периоду од 24.10. до 27.10. 2023. године – Студијско путовање.

                                                                        председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић