На основу члана 81. Статута Основне школе “Краљ Петар i” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам  on-line седницу Школског одбора која ће се одржати  02. 10. 2023.  године.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Измена финансијског плана за 2023. годину.

                                                                        председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић