На основу члана 81. Статута Основне школе  Краљ Петар  број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  13. 12. 2022.  године  са почетком у 18,00 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходних  седница Школског одбора,

2. Разматрање  и доношење Измена Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. годину;

3. Разматрање  Измена и допуна Правилника о раду Школе и доношење пречишћеног текста Правилника о раду Школе,

4. Остала питања из надлежности.

                                                                        председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић