На основу члана 81.  став 1. Статута Основне школе  „Краљ Петар I“  број: 610-336/4-2024-04 oд  18.04.2024. године, сазивам 5. седницу Школског одбора која ће се одржати  09. 05. 2024.  године у просторијама Школе са почетком у 19 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходнe седницe Школског одбора,
  2. Разматрање предлога и доношење Правилника о васпитној, васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика,
  3. Разматрање и доношење Анекса – Измена и допуна Годишњег плана рада Школе
  4. Разматрање и доношење Анекса Школског развојног плана,
  5. Разматрање и доношење Анекса Школског програма,
  6. Разматрање извештаја о реализацији ексурзија у школској 2023/24. години,
  7. Друга питања из надлежности.

Председник Школског одбора

Тамара Стојановић