На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  3.  седницу Савета родитеља која ће се одржати у оn-line  дана  20. 10. 2023.  године у периоду од 16 до 18 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља,

2. Предлога Правилника о употреби мобилног телефона, паметног сата и другог електронског уређаја у школи,

3. Разматрање Предлога Правила понашања,

4. Сагласност на програм ексурзија/ измену термина,

5. Разматрање Измена и допуна Годишњег плана рада Школе за школску 2023/24. годину,

6. Разно.

                                                                                    председник Савета родитеља

Биљана Станојевић