Обавештавамо вас да се у складу са одредбама члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) у први разред за школску 2023/2024. годину уписују деца рођена од 01. марта 2016. године до краја  фебруара 2017. године.

Пријављивање за упис у први разред врши се лично у просторијама школе сваког дана од 10 до 13 часова, у периоду од 01. до 23. марта 2023. године.

Приликом пријављивања за упис потребно је оставити следеће податке: Име, презиме и ЈМБГ детета, име и презиме родитеља, ЈМБГ родитеља једног родитеља, образовање родитеља, адресу становања,  контакт телефон и назив предшколске установе коју похађа дете.

Приликом пријављивања за упис у први разред добићете  термин тестирања код психолога школе и термин лекарског прегледа у Дому здравља Ниш као и информацију о другим обавезама везаним за упис у први разред.

Електронски упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/24. годину почиње 03. априла 2023. године и обављаће се електронским путем преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs). Секретар школе ће од 03. априла до 09. априла 2023. године вршити електронски упис у просторијама школе у периоду од 8 до 13 часова

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Уверење  о завршеном обавезном припремном предшколском програму родитељи ће доставити накнадно по добијању из предшколске установе.

Приликом уписа родитељ треба да се прелиминарно изјасни за један од два обавезна изборна програма: верска настава или грађанско васпитање.                                                                      

Школа нуди продужени боравак, а заинтересовани родитељи се евидентирају приликом уписа.

Неопходно је да родитељи приликом уписа нагласе уколико је дете које се уписује у први разред треће дете, или постоје други услови за остваривање права на бесплатне уџбенике (примаоци социјалне помоћи, деца која образовање стичу по прилагођеном програму).

У припремну предшколску групу уписују се деца рођена од 01. марта 2017. године до краја фебруара 2018. године.

Пријављивање за упис у припремни предшколски програм врши се лично у просторијама школе сваког дана од 10 до 13 часова, у периоду од 01. марта  до 28. априла 2023. године.

Приликом пријављивања за упис потребно је уписати следеће податке: Име, презиме и ЈМБГ детета, име, презиме и ЈМБГ једног родитеља, адресу становања и контакт телефон.

Систематски преглед у Дому здравља Ниш (или другој здравственој установи) је потребно урадити у другој половини августа месеца 2023. године. Упут за систематски преглед добија се приликом пријављивања детета за упис.

Све додатне информације везане за упис деце у први разред и у припремну предшколску групу могу се добити на телефон.

ДОБРО ДОШЛИ!

директор Oсновне школе „Краљ Петар I“