Др Валентина Несторов, шеф рачуноводства
Марија Ранђеловић, финансијско – аминистративни радник