Списак ученика који су остварили запажене резултате на такмичењима школске 2023/2024. године

Игњат Павловић I 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво I место

Игњат Павловић I 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво I место

Сава Игњатовић I 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво II место

Сава Игњатовић I 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво III место

Адам Лојд I 2 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво III место

Наталија Петричевић I 3 Српски језик Међународно такмичење ,,Читалићи” Општински ниво  II место

Хелена Николић I 3 Српски језик Међународно такмичење ,,Читалићи” Општински ниво III место

Звездан Стојановић II 2 Физичко и здравствено васпитање Пливање Општински ниво III место

Звездан Стојановић II 2 Физичко и здравствено васпитање Пливање Општински ниво II место

Војин Васовић II 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво I место

Ђорђе Јовановић II 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво II место

Илија Ђорђевић II 3 Физичко и здравствено васпитање Пливање Општински ниво I место

Магда Гњатовић II 3 Математика Математичко такмичење ‒ „Мислиша” (I‒VIII разред) Окружни ниво III место

Маша Мрмошанин II 3 Математика Математичко такмичење ‒ „Мислиша” (I‒VIII разред) Окружни ниво II место

Маша Мрмошанин II 3 Српски језик Међународна смотра читалаштва „Читалићи” Општински ниво III место

Маша Мрмошанин II 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво I место

Маша Мрмошанин II 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво I место

Новак Стојановић II 3 Математика Математичко такмичење ‒ „Мислиша” (I‒VIII разред) Окружни ниво II место

Сара Величковић II 3 Физичко и здравствено васпитање Пливање Општински ниво II место

Сара Величковић II 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво III место

Сара Величковић II 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво III место

Катарина Тричковић II 4 Српски језик  Међународна смотра читалаштва „Читалићи” Општински ниво III место

Никола Петровић II 4 Физичко и здравствено васпитање Пливање Општински ниво III место

Новак Петровић II 4 Физичко и здравствено васпитање Пливање Општински ниво III место

Алекса Илић III 1 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике Окружни ниво I место

Алекса Илић III 1 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике Општински ниво III место

Ленка Васовић III 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво II место

Љубица Ћирић III 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво III место

Ружица Бранковић III 1 Ликовна култура Најбоља дечја карикатура „Мали Пјер” Општински ниво II место

Ружица Бранковић III 1 Физичко и здравствено васпитање Пливање Општински ниво III место

Ката Пјевовић III 2 Ликовна култура Најбоља дечја карикатура „Мали Пјер” Општински ниво I место

Невена Илић III 2 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво I место

Невена Илић III 2 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво I место

Дамјан Стојановић III 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво II место

Вера Тодоровић IV 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Окружни ниво I место

Вера Тодоровић IV 1  Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво I место

Вера Тодоровић IV 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Републички ниво Учешће

Вера Тодоровић IV 1 ликовна култура Најбоња дечја карикатура “Мали Пјер” Општински ниво II место

Вера Тодоровић IV 1 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике Окружни ниво III место

Вера Тодоровић IV 1 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике  Општински ниво I место

Митар Миленковић IV 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво II место

Тодор Здравић IV 1 Физичко и здравствено васпитање Џудо Међуокружни ниво II место

Анђела Илић  IV 2 Физичко и здравствено васпитање Гимнастика Општински ниво III место

Анђела Илић IV 2 Физичко и здравствено васпитање Гимнастика  Градски ниво II место

Даница Стојановић IV 2 Физичко и здравствено васпитање Гимнастика  Градски II место

Мила Богдановић IV 2 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике Општински ниво II место

Мила Богдановић IV 2 Српски језик Међународна смотра читалаштва „Читалићи” Општински ниво III место

Даница Стојановић IV 3  Ликовна култура Најбоња дечја карикатура “Мали Пјер” Општински ниво II место

Софија Ђорђевић IV 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво III место

Софија Стојановић IV 3 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике  Окружни ниво II место

Софија Стојановић IV 3 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике  Општински ниво I место

Ђорђе Митровић IV 4 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике  Општински ниво III место

Маријана Илић IV 4 Ликовна култура Најбоља дечја карикатура „Мали Пјер” Општински ниво I место

Маријана Илић IV 4 Ликовна култура Најбоља дечја карикатура „Мали Пјер” Општински ниво I место

Данка Божовић V 1 Физичко и здравствено васпитање пливање Општински ниво III место

Дуња Пецарски V 1 Биологија Такмичење из биологије Окружни ниво III место

Дуња Пецарски V 1 Биологија  Такмичење из биологије Општински ниво II место

Дуња Пецарски V 1 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Општински ниво II место 

Дуња Пецарски V 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Дуња Пецарски V 1 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике Окружни ниво III место

Дуња Пецарски V 1 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике Општински ниво I место

Дуња Пецарски V 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред)  Републички ниво Похвала

Дуња Пецарски V 1 Српски језик  Такмичење из српског језике и језичке културе Окружни ниво III место

Дуња Пецарски V 1 Српски језик Такмичење из српског језике и језичке културе Општински ниво II место

Ива Цветковић V 1 Биологија Такмичење из биологије Општински ниво II место

Ива Цветковић V 1 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општински ниво III место

Јана Пецарски V 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Јана Пецарски V 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво Похвала

Јана Пецарски V 1 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општински ниво III место

Лазар Стаменковић V 1 Биологија Такмичење из биологије Окружни ниво II место

Лазар Стаменковић V 1 Биологија Такмичење из биологије Општински ниво II место

Лазар Стаменковић V 1 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје  Општински ниво II место

Лазар Стаменковић V 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво III место

Лазар Стаменковић V 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Лазар Стаменковић V 1 Математика Математичка интернет олимпијада (IV‒VIII разред) Окружни ниво I место

Лазар Стаменковић V 1 Математика Математичка интернет олимпијада (IV‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Лазар Стаменковић V 1 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Окружни ниво III место

Лазар Стаменковић V 1 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општински ниво II место

Лазар Стаменковић V 1  Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво III место

Младен Илић V 2 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Окружни ниво III место

Младен Илић V 2 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво III место

Младен Илић V 2 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике Општински ниво II место

Младен Илић V 2 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општински ниво II место

Петар Лазић V 2 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике Окружни ниво III место

Петар Лазић V 2 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике Општински ниво III место

Петар Лазић V 2 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општински ниво II место

Ива Милосављевић V 3 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Окружни ниво III место

Ива Милосављевић V 3 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општински ниво II место

Лена Вулић V 3 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Окружни ниво III место

Лена Вулић V 3 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општински ниво II место

Нина Величковић V 4 Биологија Такмичење из биологије Општински ниво III место 

Илија Ђорђевић V 5 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво I место

Илија Ђорђевић V 5 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Окружни ниво I место

Неда Алексић V 5 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Окружни ниво II место

Неда Алексић V 5 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општински ниво II место

Растко Љубић V 5 Техника и технологија Шта знаш о саобраћају Окружни ниво III место

Растко Љубић V 5 Техника и технологија Шта знаш о саобраћају Општински ниво I место

Јаков Стојановић V 5 Верска настава Квизирација за све Општински ниво III место

Лана Вучковић VI 1 Биологија Такмичење из биологије Општински ниво III место

Лена Благојевић VI 1 Верска настава Квизирација за све Општински ниво III место

Марта Мицић VI 1 Физичко и здравствено васпитање Кошарка градски II место

Марта Мицић VI 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Марта Мицић VI 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Маша Сотиров VI 1 Верска настава Квизирација за све Општински ниво III место

Милица Здравковић VI 1 Физичко и здравствено васпитање Кошарка градски II место

Неда Марковић VI 1 Физичко и здравствено васпитање Кошарка градски II место

Неда Марковић VI 1 Биологија Такмичење из биологије Општински ниво III место

Неда Марковић VI 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво III место

Петра Марковић VI 1 Физичко и здравствено васпитање кошарка градски II место

Тамара Ранђеловић VI 1 Верска настава Квизирација за све Општински ниво III место

Милица Симић VI 2 Физичко и здравствено васпитање кошарка градски II место

Јован Живковић VI 3 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Општински ниво III место

Јован Живковић VI 3 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Окружни ниво III место

Јован Стојановић VI 3 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Општински ниво III место

Бошко Алексић VI 4 Физика Такмичење ученика основних школа из физике Окружни ниво III место 

Бошко Алексић VI 4  Физика  Такмичење ученика основних школа из физике Општински ниво II место

Бошко Алексић VI 4 Математика Државно такмичење ученика основних школа из математике Окружни ниво III место

Бошко Алексић VI 4 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво II место

Војин Велев VI 4 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво II место

Даница Бранковић VI 4 Техника и технологија Tакмичење ученика из технике и технологије за основне школе Окружни ниво II место

Даница Бранковић VI 4 Техника и технологија Tакмичење ученика из технике и технологије за основне школе Општински ниво II место

Даница Бранковић VI 4 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Даница Бранковић VI 4 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Ива Матејевић VI 4 Верска настава Квизирација за све Општински ниво III место

Лана Величковић VI 4 Верска настава Квизирација за све Општински ниво III место

Лана Величковић VI 4 Физичко и здравствено васпитање Пливање Општински ниво I место

Милица Јовановић VI 4 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво III место

Милица Јовановић VI 4 Техника и технологија Шта знаш о саобраћају Општински ниво III место

Настија Сибиновић VI 4 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво II место

Настија Сибиновић VI 4 Верска настава Квизирација за све Општински ниво III место

Софија Јованчић VI 4 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Софија Јованчић VI 4 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Хана Ђорђевић VI 4 Физичко и здравствено васпитање Пливање Општински ниво II место

Милана Миленковић VI 5 Ликовна култура Најбоља дечја карикатура „Мали Пјер” Општински ниво III место

Новак Станковић VI 5 Верска настава Квизирација за све Окружни ниво I место

Тадија Вучић VI 5 Верска настава Квизирација за све Општински ниво III место

Константин Стаменковић VI 6 Верска настава Квизирација за све Општински ниво III место

Николина Стаменковић VI 6 Физичко и здравствено васпитање Гимнастика градски II место

Анђелија Симоновић VII 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Aнђелија Симоновић VII 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Анђелија Симоновић VII 1 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Окружни ниво III место

Анђелија Симоновић VII 1 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Општински ниво III место

Анђелија Симоновић VII 1 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Републички ниво Похвала

Jована Васовић VII 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општински ниво I место

Jована Васовић VII 1 Математика Математичка интернет олимпијада (IV‒VIII разред) Окружни ниво I место

Јована Васовић VII 1 Математика Математичка интернет олимпијада (IV‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Јована Васовић VII 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Јована Васовић VII 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Коста Ристић VII 1 Физичко и здравствено васпитање одбојка Општински ниво II место

Коста Ристић VII 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Коста Ристић VII 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Лана Савовић VII 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво III место

Маша Манојловић VII 1  Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Маша Манојловић VII 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Миа Станковић  VII 1 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Општински ниво III место

Миа Станковић VII 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Миа Станковић VII 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Мила Mладеновић VII 1 Ликовна култура Најбоља дечја карикатура „Мали Пјер” Општински ниво II место

Мила Mладеновић VII 1 Физичко и здравствено васпитање Џудо Окружни ниво II место

Огњен Јовановић VII 1 Физичко и здравствено васпитање одбојка Општински ниво II место

Софија Крстић VII 1  Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Софија Крстић VII 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Софија Крстић VII 1 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Тадија Ристић VII 1 Физичко и здравствено васпитање одбојка Општински ниво II место

Александар Николић VII 2 Физичко и здравствено васпитање одбојка Општински ниво II место

Александар Николић VII 2 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Александар Николић VII 2 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Михајло Стошић VII 2 Физичко и здравствено васпитање  одбојка Општински ниво II место

Филип Ђорђевић VII 2 Физичко и здравствено васпитање одбојка Општински ниво II место

Алекса Милојковић VII 3 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Општински ниво II место

Алекса Милојковић VII 3 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Окружни ниво III место

Алекса Милојковић VII 3 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Републички ниво Учешће

Андрија Јовановић VII 3 географија Tакмичење у познавању опште и националне географије Окружни ниво III место

Андрија Јовановић VII 3  географија Tакмичење у познавању опште и националне географије Општински ниво III место

Атина Андрејић VII 3 Хемија такмичење из хемије Општински ниво III место

Димитрије Петровић VII 3 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво I место

Димитрије Петровић VII 3 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред)  Републички ниво Учешће

Каталина Анђелковић  VII 3 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Општински ниво III место

Матеја Митровић VII 3 Математика Математичка интернет олимпијада (IV‒VIII разред) Окружни ниво I место

Матеја Митровић VII 3 Математика Математичка интернет олимпијада (IV‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Mихајло Гацик VII 4 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни нивo I место

Mихајло Гацик VII 4 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Републички ниво Учешће

Алекса Васковић VII 4 Физичко и здравствено васпитање одбојка Општински ниво II место

Алекса Илић  VII 4 Физичко и здравствено васпитање одбојка Општински ниво II место

Михајло Гацик VII 4 Физичко и здравствено васпитање одбојка Општински ниво II место

Василије Башић VII 5 Верска настава Квизирација за све Окружни ниво I место

Василије Башић VII 5 Верска настава Квизирација за свe Републички ниво I место

Василије Башић VII 5 Верска настава Квизирација за све Општински ниво I место

Данило Живић VII 5 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Окружни ниво I место

Данило Живић VII 5 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Општински ниво I место

Данило Живић VII 5 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Републички ниво Учешће

Данило Живић VII 5 Верска настава Квизирација за све Окружни ниво I место

Данило Живић VII 5 Верска настава Квизирација за све Републички ниво I место

Данило Живић VII 5 Верска настава Квизирација за све Општински ниво I место

Данило Живић VII 5 Математика Дописна математичка олимпијада (V‒VIII разред) Окружни ниво III место

Данило Живић VII 5 Биологија Такмичење из биологије Окружни ниво III место

Данило Живић VII 5 Биологија Такмичење из биологије Општински ниво III место

Данило Живић VII 5 Српски језик Књижевна олимпијада Општински ниво III место

Данило Живић VII 5 Физика Такмичење ученика основних школа из физике Општински ниво II место

Михајло Миленковић VII 5 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Општински ниво III место

Новак Станковић VII 5 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Окружни ниво I место

Новак Станковић VII 5 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Општински ниво I место

Новак Станковић VII 5 Историја Такмичење у познавању опште и националне географије Републички ниво Учешће

Новак Станковић VII 5 Верска настава Квизирација за све Републички ниво I место

Новак Станковић VII 5 Верска настава Квизирација за све Општински ниво I место

Новак Станковић VII 5 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општински ниво III место

Станко Пешић VII 5 Физика Такмичење ученика основних школа из физике  Општински ниво III место

Андреј Јанаћковић VIII 1 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Окружни ниво II место

Андреј Јанаћковић VIII 1 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Општински ниво II место

Ђорђе Дисић VIII 1 Физичко и здравствено васпитање  Oдбојка Општински ниво II место

Ива Милићевић VIII 1 Физичко и здравствено васпитање Kошарка градски II место

Ива Милићевић VIII 1 Биологија Међународна јуниорска еколошка олимпијада Окружни ниво II место

Илија Стојановић VIII 1 Биологија Међународна јуниорска еколошка олимпијада Окружни ниво III место

Ленка Илковски VIII 1 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Општински ниво I место

Лука Милосављевић VIII 1  Биологија Међународна јуниорска еколошка олимпијада Окружни ниво  I место

Маша Михајловић VIII 1 Биологија Међународна јуниорска еколошка олимпијада Окружни нивo II место

Тара Радомировић VIII 1 Биологија Међународна јуниорска еколошка олимпијада Окружни ниво III место

Филип Милићевић VIII 1 Физичко и здравствено васпитање Oдбојка Општински ниво II место

Ана Видојковић VIII 2 Српски језик Књижевна олимпијада Окружни ниво I место

Ана Видојковић VIII 2 Српски језик Књижевна олимпијада Општински ниво III место

Ана Видојковић VIII 2 Српски језик Такмичење из српског језике и језичке културе Окружни ниво III место

Ана Видојковић VIII 2 Српски језик Такмичење из српског језике и језичке културе Општински ниво III место

Ана Видојковић VIII 2 Српски језик Књижевна олимпијада Републички нивo Учешће

Анђелија Раденковић VIII 2 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Окружни ниво III место

Анђелија Раденковић VIII 2 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Општински ниво I место

Анђелија Раденковић VIII 2 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Републички ниво Учешће

Ема Блажић VIII 2 Физичко и здравствено васпитање кошарка градски II место

Катарина Станојевић VIII 2 Физичко и здравствено васпитање кошарка градски II место

Катарина Станојевић VIII 2 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Општински ниво I место

Лена Марковић VIII 2 Физичко и здравствено васпитање  кошарка градски II место

Мила Петровић VIII 2 Српски језик Књижевна олимпијада Окружни ниво III место

Мила Петровић VIII 2 Српски језик  Књижевна олимпијада Општински ниво I место

Нађа Дудић VIII 2 Физичко и здравствено васпитање кошарка  градски II место

Нађа Дудић VIII 2 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Општински ниво III место

Петра Цекић VIII 2 Физичко и здравствено васпитање кошарка градски II место

Петра Ћирић VIII 2 Физичко и здравствено васпитање кошарка градски II место

Нађа Цaкић VIII 2 Физичко и здравствено васпитање кошарка градски II место

Матеа Николић VIII 3 Физичко и здравствено васпитање Џудо Централна Србија III место

Огњен Митић VIII 3 Физичко и здравствено васпитање Пливање Општински ниво III место

Алекса Јовановић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Окружни ниво II место

Алекса Јовановић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Општински ниво I место

Алекса Јовановић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Републички ниво Учешће

Ана Антић VIII 5 Енглески језик Такмичење у знању страних језика – енглески језик Општински ниво II место

Ива Видаковић VIII 5 Српски језик Књижевна олимпијада Окружни ниво III место

Ива Видаковић VIII 5 Српски језик  Књижевна олимпијада Општински ниво III место

Лена Вељковић VIII 5 Физичко и здравствено васпитање кошарка градски II место

Митар Петровић VIII 5 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Републички ниво III место

Митар Петровић VIII 5 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Окружни ниво III место

Митар Петровић VIII 5 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Општински ниво I место

Митар Петровић VIII 5 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Окружни ниво II место

Митар Петровић VIII 5 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Општински ниво II место

Теодора Вељковић VIII 5 Ликовна култура Најбоља дечја карикатура „Мали Пјер” Окружни ниво I место

Теодора Вељковић VIII 5 Ликовна култура Најбоља дечја карикатура „Мали Пјер” Општински ниво I место


Списак ученика који су остварили запажене резултате на такмичењима школске 2022/2023. године

Сара Херман I 2 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Вељко Сибиновић I 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Војин Васовић I 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Ђорђе Јовановић I 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Маша Мрмошанин I 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Никола Стојановић I 3 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место

Алекса Илић II 1 Математика „Мислиша” Окружно такмичење III место
Алекса Илић II 1 Српски језик и књижевност Читалићи кликераши ‐ смотра Општинско такмичење I место
Ленка Васовић II 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Љубица Ћирић II 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Михајло Станојевић II 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Маша Стефановић II 2 Математика „Мислиша” Окружно такмичење III место

Бојана Ђорђевић III 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место

Вера Тодоровић III 1 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење I место
Вера Тодоровић III 1 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење III место
Вера Тодоровић III 1 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Вера Тодоровић III 1 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење III место
Митар Миленковић III 1 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење III место
Митар Миленковић III 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Митар Миленковић III 1 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење III место
Димитрије Максимовић III 2 Математика „Мислиша” Окружно такмичење III место
Мила Богдановић III 2 Српски језик и књижевност Читалићи кликераши ‐ смотра Општинско такмичење III место
Анђела Милијић III 3 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење III место
Огњен Стојановић III 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Софија Стојановић III 3 Математика „Мислиша” Окружно такмичење III место
Дуња Ранђеловић III 4 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место
Јефимија Петровић III 4 Српски језик и књижевност Читалићи кликераши ‐ смотра Општинско такмичење II место
Дуња Пецарски IV 1 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење I место
Дуња Пецарски IV 1 Математика „Мислиша” Окружно такмичење III место

Дуња Пецарски IV 1 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење I место
Дуња Пецарски IV 1 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење I место
Дуња Пецарски IV 1 Српски језик и књижевност Читалићи кликераши ‐ смотра Општинско такмичење III место
Лазар Стаменковић IV 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Лазар Стаменковић IV 1 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење III место
Лазар Стаменковић IV 1 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење III место
Лена Јанић IV 1 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Младен Илић IV 2 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење II место
Младен Илић IV 2 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење II место
Младен Илић IV 2 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење II место
Петар Лазић IV 2 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење III место
Петар Лазић IV 2 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење III место
Даница Милић IV 3 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место
Дуња Костић IV 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Дуња Костић IV 3 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место
Ива Милосављевић IV 3 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење III место

Јован Благојевић IV 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Митар Марковић IV 4 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Марта Мицић V 1 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Марта Мицић V 1 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Марта Мицић V 1 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Марта Мицић V 1 Математика Дописна математичка олимпијада Републичко такмичење Учешће
Милица Здравковић V 1 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер”
Општинско такмичење I место
Неда Марковић V 1 Биологија Такмичење из биологије Окружно такмичење III место
Неда Марковић V 1 Математика „Мислиша” Окружно такмичење III место
Неда Марковић V 1 Биологиј Такмичење из биологије Општинско такмичење III место
Уна Радовановић V 1 Биологија Такмичење из биологије Окружно такмичење III место
Уна Радовановић V 1 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење III место
Андрија Ђорђевић V 2 Техника и технологија „Шта знаш о саобраћају” Општинско такмичење III место
Катарина Богосављевић V 2 Српски језик и књижевност Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење III место
Михајло Цветковић V 2 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Јован Живковић V 3 Историја Такмичење у познавању опште и националне II место историје Окружно такмичење II место

Јован Живковић V 3 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Општинско такмичење III место
Јован Стојановић V 3 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Јован Стојановић V 3 Математика Дописна математичка олимпијада Републичко такмичење Учешће
Коста Здравковић V 3 Техника и технологија „Шта знаш о саобраћају” Општинско такмичење I место
Бошко Алексић V 4 Српски језик и књижевност Такмичење из српског језика и језичке културе Окружно такмичење II место
Бошко Алексић V 4 Математика „Мислиша” Окружно такмичење II место
Бошко Алексић V 4 Српски језик и књижевност Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење III место
Бошко Алексић V 4 Српски језик и књижевност Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење III место
Бошко Алексић V 4 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење III место
Војин Велев V 4 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Даница Бранковић V 4 Српски језик и књижевност Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење III место
Даница Бранковић V 4 Српски језик и књижевност Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење III место
Ива Матејевић V 4 Верска настава Квизирација за све Општинско такмичење III место
Лана Величковић V 4 Физичко и здравствено васпитање Пливање Окружно такмичење I место
Лана Величковић V 4 Верска настава Квизирација за све Општинско такмичење III место
Лана Величковић V 4 Физичко и здравствено васпитање Пливање Републичко такмичење II место

Милица Јовановић V 4 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Настија Сибиновић V 4 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Настија Сибиновић V 4 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење III место
Настија Сибиновић V 4 Верска настава Квизирација за све Општинско такмичење III место
Софија Јованчић V 4 Српски језик и књижевност Читалићи кликераши ‐ смотра Општинско такмичење III место
Хана Ђорђевић V 4 Физичко и здравствено васпитање Пливање Окружно такмичење II место
Анђелија Симоновић VI 1 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење III место
Анђелија Симоновић VI 1 Српски језик и књижевност Читалићи кликераши ‐ смотра Општинско такмичење III место
Анђелија Симоновић VI 1 Ликовна култура Дечји сабор „Дани ћирилице” ‐ смотра Републичко такмичење III место
Јована Васовић VI 1 Математика Математичка интернет олимпијада Окружно такмичење I место
Јована Васовић VI 1 Математика Математичка интернет олимпијада Општинско такмичење I место
Јована Васовић VI 1 Математика Математичка интернет олимпијада Републичко такмичење Учешће
Коста Делија VI 1 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење II место
Коста Ристић VI 1 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Коста Ристић VI 1 Математика Дописна математичка олимпијада Републичко такмичење Учешће
Миа Станковић VI 1 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење III место

Миа Станковић VI 1 Физика Такмичење ученика основних школа из физике Општинско такмичење II место
Миа Станковић VI 1 Српски језик и књижевност Читалићи кликераши ‐ смотра Општинско такмичење III место
Мила Младеновић VI 1 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место
Софија Крстић VI 1 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Софија Крстић VI 1 Математика Дописна математичка олимпијада Републичко такмичење Похвала
Александар Николић VI 2 Математика Математичка интернет олимпијада Окружно такмичење I место
Александар Николић VI 2 Математика Математичка интернет олимпијада Општинско такмичење I место
Александар Николић VI 2 Математика Математичка интернет олимпијада Републичко такмичење Учешће
Андрија Јовановић VI 3 Верска настава Квизирација за све Општинско такмичење III место
Димитрије Петровић VI 3 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Димитрије Петровић VI 3 Математика Дописна математичка олимпијада Републичко такмичење Учешће
Каталина Анђелковић VI 3 Верска настава Квизирација за све Општинско такмичење III место
Мартина Крстић VI 3 Верска настава Квизирација за све Општинско такмичење III место
Матеја Митровић VI 3 Математика Математичка интернет олимпијада Окружно такмичење I место
Матеја Митровић VI 3 Математика Математичка интернет олимпијада Општинско такмичење I место
Матеја Митровић VI 3 Математика Математичка интернет олимпијада Републичко такмичење Учешће

Михајло Николић VI 3 Математика Математичка интернет олимпијада Окружно такмичење I место
Михајло Николић VI 3 Математика Математичка интернет олимпијада Општинско такмичење I место
Михајло Николић VI 3 Математика Математичка интернет олимпијада Републичко такмичење Учешће
Ива Петровић VI 4 Математика Математичка интернет олимпијада Математика Окружно такмичење I место
Ива Петровић VI 4 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Ива Петровић VI 4 Математика Математичка интернет олимпијада Општинско такмичење I место
Ива Петровић VI 4 Математика Дописна математичка олимпијада Републичко такмичење Похвала
Ива Петровић VI 4 Математика Математичка интернет олимпијада Републичко такмичење Похвала
Михајло Гацик VI 4 Математика Математичка интернет олимпијада Окружно такмичење I место
Михајло Гацик VI 4 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Михајло Гацик VI 4 Математика Математичка интернет олимпијада Општинско такмичење I место
Михајло Гацик VI 4 Математика Математичка интернет олимпијада Републичко такмичење Учешће
Михајло Гацик VI 4 Математика Дописна математичка олимпијада Републичко такмичење Учешће
Василије Башић VI 5 Верска настава Квизирација за све Окружно такмичење II место
Данило Живић VI 5 Верска настава Квизирација за све Окружно такмичење II место
Данило Живић VI 5 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Окружно такмичење II место

Данило Живић VI 5 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Општинско такмичење I место
Данило Живић VI 5 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење III место
Новак Станковић VI 5 Српски језик и књижевност Такмичење из српског језика и језичке културе Окружно такмичење III место
Новак Станковић VI 5 Верска настава Квизирација за све Окружно такмичење II место
Новак Станковић VI 5 Математика „Мислиша” Окружно такмичење III место
Новак Станковић VI 5 Биологија Такмичење из биологије Окружно такмичење III место
Новак Станковић VI 5 Историја Такмичење у познавању опште и националне историје Општинско такмичење II место
Новак Станковић VI 5 Српски језик и књижевност Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење II место
Новак Станковић VI 5 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење III место
Андреј Јанаћковић VII 1 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Окружно такмичење I место
Андреј Јанаћковић VII 1 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Општинско такмичење I место
Андреј Јанаћковић VII 1 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Републичко такмичење III место
Јана Антић VII 1 Српски језик и књижевност Смотра читалаштва „Читалићи 2023” ‐ смотра Републичко такмичење III место
Јана Ђорђевић VII 1 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место
Милић Михаило VII 1 Хемија Такмичење из хемије Општинско такмичење III место
Михаило Милић VII 1 Физика Такмичење ученика основних школа из физике Општинско такмичење II место

Ана Видојковић VII 2 Српски језик и књижевност Књижевна олимпијада Општинско такмичење III место
Мила Петковић VII 2 Српски језик и књижевност Књижевна олимпијада Општинско такмичење III место
Мила Петровић VII 2 Српски језик и књижевност Књижевна олимпијада Окружно такмичење II место
Мила Петровић VII 2 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Петар Дичић VII 2 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Општинско такмичење III место
Матеа Николић VII 3 Физичко и здравствено васпитање Џудо Међуокружно такмичење III место
Матија Стојановић VII 3 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Општинско такмичење II место
Нела Ранковић VII 4 Физичко и здравствено васпитање Мали фудбал Међуокружно такмичење II место
Нела Ранковић VII 4 Физичко и здравствено васпитање Мали фудбал Окружно такмичење I место
Митар Петровић VII 5 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Окружно такмичење II место
Митар Петровић VII 5 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Општинско такмичење I место
Теодора Вељковић VII 5 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење I место
Теодора Вељковић VII 5 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Илија Здравковић VIII 1 Српски језик и књижевност Књижевна олимпијада Окружно такмичење II место
Илија Здравковић VIII 1 Српски језик и књижевност Књижевна олимпијада Општинско такмичење III место
Ина Тодоровић VIII 1 Физичко и здравствено васпитање Прва помоћ Општинско такмичење I место
васпитање

Павле Јовановић VIII 1 Хемија Такмичење из хемије Општинско такмичење II место
Ленка Божовић VIII 1 Физичко и здравствено васпитање Пливање Окружно такмичење II место
Маја Бисенић VIII 1 Физичко и здравствено васпитање Мали фудбал Окружно такмичење I место
Павле Јовановић VIII 1 Српски језик и књижевност Књижевна олимпијада Окружно такмичење I место
Павле Јовановић VIII 1 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Павле Јовановић VIII 1 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Окружно такмичење I место
Павле Јовановић VIII 1 Географија Национална географска олимпијада Општинско такмичење I место
Павле Јовановић VIII 1 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Општинско такмичење I место
Павле Јовановић VIII 1 Српски језик и књижевност Књижевна олимпијада Општинско такмичење III место
Павле Јовановић VIII 1 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Републичко такмичење III место
Павле Јовановић VIII 1 Српски језик и књижевност Књижевна олимпијада Републичко такмичење III место
Павле Јовановић VIII 1 Математика Дописна матемaтичка олимпијада Републичко такмичење Учешће
Димитрије Стојановић VIII 2 Верска настава Квизирација за све Општинско такмичење II место
Ирина Илић VIII 2 Физичко и здравствено васпитање Пливање Окружно такмичење II место
Јана Миленковић VIII 2 Географија Национална географска олимпијада Окружно такмичење III место
Јана Миленковић VIII 2 Географија Национална географска олимпијада Општинско такмичење I место

Јана Миленковић VIII 2 Географија Национална географска олимпијада Општинско такмичење I место
Јана Миленковић VIII 2 Верска настава Квизирација за све Општинско такмичење II место
Јана Миленковић VIII 2 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Општинско такмичење III место
Лазар Илић VIII 2 Верска настава Квизирација за све Општинско такмичење II место
Милица Стојиљковић VIII 2 Физичко и здравствено васпитање Мали фудбал Међуокружно такмичење II место
Милица Стојиљковић VIII 2 Физичко и здравствено васпитање Мали фудбал Окружно такмичење I место
Миња Саздов VIII 2 Енглески језик Такмичење у знању енглеског језика Општинско такмичење III место
Ана Мојашевић VIII 3 Техника и технологија Такмичење из технике и технологије за основне школе Окружно такмичење I место
Ана Мојашевић VIII 3 Српски језик и књижевност Такмичење из српског језика и језичке културе Окружно такмичење II место
Ана Мојашевић VIII 3 Техника и технологија Такмичење из технике и технологије за основне школе Окружно такмичење III место
Ана Мојашевић VIII 3 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење III место
Ана Мојашевић VIII 3 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Окружно такмичење III место
Ана Мојашевић VIII 3 Биологија Такмичење из биологије Окружно такмичење III место
Ана Мојашевић VIII 3 Математика „Мислиша” Окружно такмичење III место
Ана Мојашевић VIII 3 Географија Национална географска олимпијада Општинско такмичење I место
Ана Мојашевић VIII 3 Географија Национална географска олимпијада Општинско такмичење I место

Ана Мојашевић VIII 3 Техника и технологија Такмичење из технике и технологије за основне школе Општинско такмичење I место
Ана Мојашевић VIII 3 Српски језик и књижевност Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење II место
Ана Мојашевић VIII 3 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Општинско такмичење II место
Ана Мојашевић VIII 3 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење III место
Ана Мојашевић VIII 3 Математика Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење III место
Ана Мојашевић VIII 3 Биологија Такмичење из биологије Републичко такмичење Учешће
Вукашин Добросављевић VIII 3 Српски језик и књижевност Књижевна олимпијада Окружно такмичење II место
Вукашин Добросављевић VIII 3 Српски језик и књижевност Књижевна олимпијада Општинско такмичење III место
Вукашин Добросављевић VIII 3 Шах Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Ива Марјановић VIII 3 Физичко и здравствено васпитање Мали фудбал Међуокружно такмичење II место
Ксенија Благојевић VIII 3 Физичко и здравствено васпитање Прва помоћ Општинско такмичење I место
Невена Стоименов VIII 3 Физичко и здравствено васпитање Мали фудбал Међуокружно такмичење II место
Сара Марковић VIII 3 Физичко и здравствено васпитање Мали фудбал Међуокружно такмичење II место
Сара Марковић VIII 3 Физичко и здравствено васпитање Мали фудбал Окружно такмичење I место
Ива Китановић VIII 4 Физичко и здравствено васпитање Мали фудбал Међуокружно такмичење II место
Ива Китановић VIII 4 Физичко и здравствено васпитање Мали фудбал Окружно такмичење I место

Сташа Николић VIII 4 Физичко и здравствено васпитање Мали фудбал Окружно такмичење I место
Дуња Љубић VIII 5 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место
Дуња Љубић VIII 5 Географија Такмичење у познавању опште и националне географије Општинско такмичење III место
Љубица Пешић VIII 5 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Александра Јелић VIII 6 Физичко и здравствено васпитање Мали фудбал Окружно такмичење I место
Јана Николић VIII 6 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Кристина Живковић VIII 6 Ликовна култура Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место


Списак ученика који су остварили запажене резултате на такмичењима школске 2021/2022. године

Алекса Илић I 1 Математика Кенгур без граница Окружно такмичење Похвала
Вучић Немања I 1 Математика „Мислиша” Окружно такмичење Похвала
Ленка Васковић I 1 Такмичење ученика основних школа у шаху Окружно такмичење III место
Ленка Васковић I 1 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Ленка Васковић I 1 Такмичење ученика основних школа у шаху Републичко такмичење Учешће
Ружица Бранковић I 1 Математика Кенгур без граница Окружно такмичење Похвала
Аника Мартиновић I 2 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Вук Гроздановић I 2 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Илија Стевановић I 2 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Нела Вељковић I 2 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место


Вељко Глишић II 1 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Вера Тодоровић II 1 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Вера Тодоровић II 1 Српски језик Смотра читалаштва „Читалићи 2022” ‐ смотра Републичко такмичење Похвала
Вук Алексић II 1 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Митар Миленковић II 1 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Сенка Стојановић II 2 Математика „Мислиша” Окружно такмичење Похвала
Ања Стојановић II 3 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Даница Стојановић II 3 Математика „Мислиша” Окружно такмичење Похвала
Павле Павловић II 3 Српски језик Смотра читалаштва „Читалићи 2022” ‐ смотра Републичко такмичење Похвала
Софија Ђорђевић II 3 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Софија Стојановић II 3 Математика „Мислиша” Окружно такмичење III место
Софија Стојановић II 3 Српски језик Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Републичко такмичење III место
Алиса Живковић II 4 Такмичење за најбољу дечју карикатуру II место „Мали Пјер” Општинско такмичење II место

Видак Живковић III 1 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Дуња Пецарски III 1 Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење III место
Дуња Пецарски III 1 Математика „Мислиша” Окружно такмичење Похвала
Дуња Пецарски III 1 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место
Дуња Пецарски III 1 Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење III место
Лазар Стаменковић III 1 Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење III место
Петар Димитријевић III 1 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Софија Ђорђевић III 1 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење III место
Анђела Цакић III 2 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење III место
Анђела Цакић III 2 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење III место
Младен Илић III 2 Математика Кенгур без граница Окружно такмичење Похвала
Младен Илић III 2 Математика „Мислиша” Окружно такмичење Похвала
Младен Илић III 2 Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење Учешће
Младен Илић III 2 Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење II место
Петар Лазић III 2 Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење Учешће
Петар Лазић III 2 Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење III место
Анђела Цакић III 3 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење III место
Анђела Цакић III 3 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење III место
Дуња Николић III 3 Математика „Мислиша” Окружно такмичење III место
Дуња Николић III 3 Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење Учешће
Ива Милосављевић III 3 Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење III место
Јован Благојевић III 3 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Ксенија Стошић III 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење II место
Ксенија Стошић III 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Ксенија Стошић III 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Наталија Ђорђевић III 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место
Софија Миленковић III 5 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Републичко такмичење Похвала

Ана Радивојевић IV 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Општинско такмичење III место
Ана Радивојевић IV 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Републичко такмичење Учешће
Милица Ћирић IV 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Општинско такмичење III место
Милица Ћирић IV 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Републичко такмичење Учешће
Уна Радовановић IV 1 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место
Филип Милетић IV 1 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Катарина Богосављевић IV 2 Такмичење ученика основних школа у шаху Окружно такмичење I место
Катарина Богосављевић IV 2 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Катарина Богосављевић IV 2 Такмичење ученика основних школа у шаху Републичко такмичење Учешће
Данило Ивановић IV 3 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место
Константин Стаменковић IV 3 Математика Кенгур без граница Окружно такмичење Похвала
Ђорђевић Хана IV 4 Математика „Мислиша” Окружно такмичење Похвала
Илија Матејевић IV 4 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Лана Величковић IV 4 Физичко васпитање Пливање Републичко такмичење I место
Лана Величковичић IV 4 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Настасија Сибиновић IV 4 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Настија Сибиновић IV 4 Математика Кенгур без граница Окружно такмичење Похвала
Настија Сибиновић IV 4 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Републичко такмичење III место
Софија Јованчић IV 4 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Општинско такмичење III место
Софија Јованчић IV 4 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Републичко такмичење Учешће
Хана Ђорђевић IV 4 Математика Кенгур без граница Окружно такмичење Похвала
Хана Ђорђевић IV 4 Такмичење ученика основних школа из математике Општинско такмичење I место
Хана Ђорђевић IV 4 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење III место
Хана Ђорђевић IV 4 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Општинско такмичење III место
Хана Ђорђевић IV 4 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Републичко такмичење Учешће
Анастасија Антић IV 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Анастасија Антић IV 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење I место
Вук Илић IV 5 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Ива Јованчић IV 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење II место
Ива Јованчић IV 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Николина Радисављевић IV 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Николина Радосављевић IV 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење III место

Анђелија Симоновић V 1 Биологија Такмичење из биологије Окружно такмичење III место
Анђелија Симоновић V 1 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење II место
Анђелија Симоновић V 1 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење III место
Димостенис Вулгаропулос V 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Јована Васовић V 1 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење III место
Јована Васовић V 1 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Коста Ристић V 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Коста Ристић V 1 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Коста Ристић V 1 Математика Дописна математичка олимпијада Републичко такмичење Учешће
Лана Савовић V 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Лана Савовић V 1 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Лана Савовић V 1 Математика Математичка интернет олимпијада Окружно такмичење I место
Лана Савовић V 1 Биологија Такмичење из биологије Окружно такмичење III место
Лана Савовић V 1 Математика „Мислиша” Окружно такмичење Похвала
Лана Савовић V 1 Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење Учешће
Лана Савовић V 1 Математика Математичка интернет олимпијада Општинско такмичење I место
Лана Савовић V 1 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење III место
Лана Савовић V 1 Математика Математичка интернет олимпијада Републичко такмичење Учешће
Лана Савовић V 1 Математика Дописна математичка олимпијада Републичко такмичење Учешће
Миа Станковић V 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Миа Станковић V 1 Биологија Такмичење из биологије Окружно такмичење III место
Миа Станковић V 1 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење III место
Мила Младеновић V 1 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење III место
Софија Крстић V 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Софија Крстић V 1 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење III место
Алекса Дичић V 2 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење III место
Александар Николић V 2 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење III место
Александар Николић V 2 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење III место
Александар Николић V 2 Такмичење ученика основних школа из математике Учешће Окружно такмичење
Коста Делија V 2 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење III место
Лазар Златановић V 2 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење III место
Матија Миленковић V 2 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење III место
Маша Стојановић V 2 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Републичко такмичење Учешће
Мила Пашић V 2 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Михајло Николић V 2 Математика Математичка интернет олимпијада Окружно такмичење III место
Михајло Стошић V 2 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Михајло Стошић V 2 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење Похвала
Николина Јовановић V 2 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Филип Ђорђевић V 2 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Димитрије Петровић V 3 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Димитрије Петровић V 3 Математика Математичка интернет олимпијада Окружно такмичење I место
Димитрије Петровић V 3 Математика Математичка интернет олимпијада Општинско такмичење I место
Димитрије Петровић V 3 Математика Дописна математичка олимпијада Републичко такмичење Учешће
Димитрије Петровић V 3 Математика Математичка интернет олимпијада Републичко такмичење Учешће
Наталија Благојевић V 4 Биологија Такмичење из биологије Окружно такмичење II место
Наталија Благојевић V 4 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење III место
Новак Станковић V 5 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење III место
Василије Башић V 5 Верска настава Такмичење из верске наставе Окружно такмичење II место
Василије Башић V 5 Верска настава Такмичење из верске наставе Општинско такмичење II место
Данило Живић V 5 Верска настава Такмичење из верске наставе Општинско такмичење II место
Лазар Миловановић V 5 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење III место
Михајло Миленковић V 5 Биологија Такмичење из биологије Окружно такмичење III место
Михајло Миленковић V 5 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење I место
Немања Ђорђевић V 5 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење II место
Новак Стаковић V 5 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Окружно такмичење Учешће
Новак Стаковић V 5 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење III место
Новак Станковић V 5 Верска настава Такмичење из верске наставе Општинско такмичење II место
Новак Станковић V 5 Такмичење у познавању опште и националне историје Општинско такмичење III место
Теа Илић V 5 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место

Aнђела Стојановић VI 1 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Окружно такмичење III место
Андреј Јанаћковић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Анђела Стојановић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење III место
Анђела Стојановић VI 1 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Окружно такмичење III место
Анђела Стојановић VI 1 Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење III место
Ђорђе Дисић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Ива Милићевић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Ива Станковић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење III место
Илија Стојановић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Јана Антић VI 1 Српски језик Читалићи кликераши ‐ смотра Општинско такмичење II место
Јана Антић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Републичко такмичење Учешће
Јана Ђорђевић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење III место
Ленка Илковски VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење III место
Ленка Илковски VI 1 Читалићи кликераши ‐ смотра Општинско такмичење I место
Максим Докић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Маша Михајловић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Маша Михајловић VI 1 Српски језик Читалићи кликераши ‐ смотра Општинско такмичење II место
Михаило Милић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Михаило Милић VI 1 Такмичење ученика основних школа из физике Окружно такмичење II место
Михаило Милић VI 1 Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење Учешће
Михаило Милић VI 1 Такмичење ученика основних школа из физике Општинско такмичење III место
Михаило Милић VI 1 Такмичење ученика основних школа из физике Републичко такмичење Учешће
Наталија Ћирић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење III место
Тара Радомировић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Урош З. Тодоровић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Филип Милићевић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Хана Цветковић VI 1 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Ана Видојковић VI 2 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење Похвала
Лена Марковић VI 2 Такмичење ученика основних школа из физике Окружно такмичење III место
Лука Милосављевић VI 2 Такмичење ученика основних школа из физике Окружно такмичење Учешће
Мила Петровић VI 2 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење I место
Мила Петровић VI 2 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Окружно такмичење Учешће
Мила Петровић VI 2 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место
Мила Петровић VI 2 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење III место
Алекса Павловић VI 3 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Ана Павловић VI 3 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Никола Павић VI 3 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Огњен Митић VI 3 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Теодора Пекић VI 3 Смотра читалаштва „Читалићи 2022” Међународно такмичење Учешће
Теодора Вељковић VI 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место

Илија Здравковић VII 1 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење I место
Илија Здравковић VII 1 Хемија Такмичење из хемије Општинско такмичење III место
Павле Јовановић VII 1 Такмичење ученика основних школа из физике Окружно такмичење Учешће
Павле Јовановић VII 1 Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење Учешће
Павле Јовановић VII 1 Хемија Такмичење из хемије Општинско такмичење I место
Димитрије Стојановић VII 2 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење III место
Димитрије Стојановић VII 2 Математика Кенгур без граница Окружно такмичење Похвала
Јана Миленковић VII 2 Такмичење у познавању опште и националне географије Окружно такмичење II место
Јана Миленковић VII 2 Такмичење у познавању опште и националне географије Општинско такмичење II место
Матија Манојловић VII 2 Биологија Такмичење из биологије Окружно такмичење I место
Матија Манојловић VII 2 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење II место
Миња Саздов VII 2 Биологија Такмичење из биологије Општинско такмичење III место
Aна Мојашевић VII 3 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Aна Мојашевић VII 3 Математика Математичка интернет олимпијада Окружно такмичење II место
Aна Мојашевић VII 3 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење III место
Aна Мојашевић VII 3 Математика Дописна математичка олимпијада Републичко такмичење Учешће
Aна Мојашевић VII 3 Математика Математичка интернет олимпијада Републичко такмичење Учешће
Ана Мојашевић VII 3 Такмичење ученика основних школа из технике и технологије Окружно такмичење I место
Ана Мојашевић VII 3 Хемија Такмичење из хемије Окружно такмичење II место
Ана Мојашевић VII 3 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Окружно такмичење II место
Ана Мојашевић VII 3 Математика „Мислиша” Окружно такмичење Похвала
Ана Мојашевић VII 3 Такмичење ученика основних школа из физике Окружно такмичење Учешће
Ана Мојашевић VII 3 Хемија Такмичење из хемије Општинско такмичење I место
Ана Мојашевић VII 3 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење II место
Ана Мојашевић VII 3 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место
Ана Мојашевић VII 3 Такмичење ученика основних школа из технике и технологије Општинско такмичење II место
Ана Мојашевић VII 3 Такмичење у познавању опште и националне географије Општинско такмичење III место
Ана Мојашевић VII 3 Такмичење ученика основних школа из технике и технологије Републичко такмичење I место
Вукашин Добросављевић VII 3 Математика Математичка интернет олимпијада Окружно такмичење I место
Вукашин Добросављевић VII 3 Математика Кенгур без граница Окружно такмичење Похвала
Вукашин Добросављевић VII 3 Математика „Мислиша” Окружно такмичење Похвала
Вукашин Добросављевић VII 3 Хемија Такмичење из хемије Општинско такмичење I место
Вукашин Добросављевић VII 3 Математика Математичка интернет олимпијада Републичко такмичење Учешће
Тадија Делија VII 3 Српски језик Такмичење из српског језика и језичке културе Општинско такмичење II место
Дуња Љубић VII 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Jaна Николић VII 6 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење II место
Вук Станковић VII 6 Верска настава Такмичење из верске наставе Окружно такмичење II место
Вук Станковић VII 6 Верска настава Такмичење из верске наставе Општинско такмичење II место
Јана Николић VII 6 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место

Алекса Мицић VIII 1 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Алекса Мицић VIII 1 Математика Дописна математичка олимпијада Републичко такмичење Учешће
Богдан Земић VIII 1 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење II место
Богдан Земић VIII 1 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење II место
Марта Димитријевић VIII 1 Енглески језик Такмичење у знању енглеског језика Општинско такмичење III место
Михаел Петровић VIII 2 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење I место
Михаел Петровић VIII 2 Математика Дописна математичка олимпијада Републичко такмичење Учешће
Анастасија Милосављевић VIII 3 Такмичење ученика основних школа у шаху Окружно такмичење II место
Анастасија Милосављевић VIII 3 Такмичење ученика основних школа у шаху Општинско такмичење I место
Сара Коцић VIII 3 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење II место
Сара Коцић VIII 3 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Софија Милкић VIII 3 Физичко васпитање Стони тенис Окружно такмичење I место
Андрија Младеновић VIII 4 Физичко васпитање Џудо Републичко такмичење I место
Анђелија Николић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању енглеског језика Окружно такмичење II место
Анђелија Николић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању енглеског језика Општинско такмичење II место
Анђелија Николић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању енглеског језика Републичко такмичење Учешће
Анђелија Тошић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању енглеског језика Окружно такмичење III место
Анђелија Тошић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању енглеског језика Општинско такмичење III место
Анђелија Тошић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању енглеског језика Републичко такмичење Учешће
Магдалена Жугић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању енглеског језика Окружно такмичење II место
Магдалена Жугић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању енглеског језика Општинско такмичење III место
Магдалена Жугић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању енглеског језика Републичко такмичење Учешће
Петра Линкић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању енглеског језика Окружно такмичење Учешће
Петра Линкић VIII 4 Енглески језик Такмичење у знању енглеског језика Општинско такмичење III место
Филип Здравковић VIII 4 Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење Учешће
Филип Здравковић VIII 4 Такмичење у познавању опште и националне историје Општинско такмичење III место
Филип Здравковић VIII 4 Такмичење ученика основних школа у шаху Републичко такмичење Учешће
Eна Тасић VIII 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Окружно такмичење I место
Александар Веселиновић VIII 5 Физичко васпитање Пливање Општинско такмичење II место
Давид Павловић VIII 5 Верска настава Такмичење из верске наставе Окружно такмичење II место
Давид Павловић VIII 5 Верска настава Такмичење из верске наставе Општинско такмичење II место
Давид Павловић VIII 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење III место
Ена Тасић VIII 5 Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” Општинско такмичење I место
Сара Живић VIII 5 Такмичење у познавању опште и националне географије Окружно такмичење I место
Сара Живић VIII 5 Математика Дописна математичка олимпијада Окружно такмичење III место
Сара Живић VIII 5 Такмичење у познавању опште и националне историје Окружно такмичење III место
Сара Живић VIII 5 Такмичење у познавању опште и националне историје Окружно такмичење III место
Сара Живић VIII 5 Такмичење ученика основних школа из математике Окружно такмичење Учешће
Сара Живић VIII 5 Такмичење ученика основних школа из физике Окружно такмичење Учешће
Сара Живић VIII 5 Такмичење ученика основних школа из технике и технологије Окружно такмичење Учешће
Сара Живић VIII 5 Такмичење у познавању опште и националне историје Општинско такмичење I место
Сара Живић VIII 5 Такмичење у познавању опште и националне географије Општинско такмичење I место
Сара Живић VIII 5 Верска настава Такмичење из верске наставе Општинско такмичење II место
Сара Живић VIII 5 Такмичење ученика основних школа из технике и технологије Општинско такмичење II место
Сара Живић VIII 5 Хемија Такмичење из хемије Општинско такмичење III место
Сара Живић VIII 5 Такмичење у познавању опште и националне историје Републичко такмичење Учешће
историје