„Вукова недеља“
Школски пројекат
Трајање: Четири недеље
Пројекат ће обухватити низ активности везане за живот и дело Вука Караџића, разне обичаје и предмете из 19. и 20. века и посету културолошким знаменитостима у Нишу.
Упознавање ученика са реформом Вука Караџића. Развој вештине комуникације и игре кроз разне сценске наступе. Развој ликовног стваралаштва кроз разне ликовне технике. Подизање нивоа сарадње међу ученицимаПодизање нивоа сарадње у колективу. Повећање степена учешћа ученика у ваннаставним активностима. Упознавање ученика са очувањем књижевних дела  и значајем Народне библиотеке. Развијање свести о значају културолошких знаменитости у граду.