Назив: „Вукова недеља“
Врста/карактер: Школски пројекат
Трајање: Четири недеље
Кратак опис: Пројекат ће обухватити низ активности везане за живот и дело Вука Караџића, разне обичаје и предмете из 19. и 20. века и посету културолошким знаменитостима у Нишу.
Општи циљеви:
– Упознавање ученика са реформом Вука Караџића.
– Развој вештине комуникације и игре кроз разне сценске наступе.
– Развој ликовног стваралаштва кроз разне ликовне технике.
– Подизање нивоа сарадње међу ученицима
– Подизање нивоа сарадње у колективу.
– Повећање степена учешћа ученика у ваннаставним активностима.
– Упознавање ученика са очувањем књижевних дела  и значајем Народне библиотеке.
– Развијање свести о значају културолошких знаменитости у граду.