Назив: Међушколски образовно-васпитни пројекат „ЧИТАЛИЋИ 2022.”
Врста/карактер: Неговање и развијање вештина Читање и разумевање прочитаног и Писмено изражавање
Трајање: октобар-мај
Кратак опис: Ученици имају током школске године следеће активности:
– Вођење читалачког дневника
– Тестирање разумевања прочитаног
– Израда дигиталних материјала
– Дебатни клубови
– Пројектна настава
Општи циљеви:
– повезивање са претходним знањем на смислен начин;
– обезбеђивање да услови учења буду што сличнији условима у којима треба применити оно што је научено;
– обезбеђивање јасноће у излагању и представљање структуре садржаја који треба савладати;
– повезивање градива са искуствима које ученик већ поседује;
– обезбеђивање хоризонталног учења тако што се ученик ставља у улогу онога који подучава; 
У тематској настави:
– садржаји се повезују у смисаоне целине;
– тимски рад и истраживање  је главна метода рада;
– користе се различити медији (вербални, визуелни,…);
Обезбеђује различите погледе на исти проблем;
Тематску целину треба да сачињавају они садржаји градива различитих дисциплина који логички највише и најбоље иду заједно и најбоље доприносе разумевању целине;
– усаглашавају се садржаји појединих предмета и потребно време за обраду.

Школска 2022. год.

Изгледа глуп свако ко је паметан кад не треба

Толкинов свет

Квиз о Милутину Бојићу

Часопис о Лази Лазаревићу

Часопис о Милутину Бојићу

Школска 2021. год.