Назив:  Читалачки клуб
Врста/карактер:  Читање и тумачење нових књижевних дела за младе
Трајање:  новембар-мај
Кратак опис:
– спроводи се кроз радионице;
– свака радионица је посвећена једном књижевном делу, а по потреби и две;
– уводни часови служе за упознавање ученика са планом рада;
– завршни часови су евалуација рада током године
Општи циљеви:
– Упознавање са новим делима српске књижевности
– Читање нових дела
– Тумачење књижевних дела