Назив: „Еко школе у Србији“
Врста/карактер: Међународни пројекат
Трајање: Током целе школске 2021/22. године
Кратак опис: Пројекат ће обухватити низ активности везаних за заштиту животне средине и штедње енергије
Општи циљеви:
– Ученици учествују у различитим активностима и постају одговорни чланови друштва
– Школа постаје отворена за јавност и шире деловање
– Већа сарадња школе, локалне заједнице и локалне самоуправе