У оквиру пројекта Школа без насиља реализоване су све обуке наставника, успостављена интерна и екстерна заштитна мрежа, измењен правилник о дисциплинским мерама, усвојен формулар за евиденцију насиља, као део обавезне интерне документације, реализоване активности са ученицима и Вршњачким тимом, успостављена правила понашања, информисани и укључени родитељи…

Школа је учинила све да омогући несметану реализацију пројекта и подржи ставарање подстицајне средине естеским сређивањем школског простора и дворишта, постављањем огласних табли и паноа, обележавањем свих важних датума и учешћем школе у свим акцијама у локалној заједници и региону.

Већих потешкоћа у имплементацији пројекта није било.

Сваки корак је пропраћен одговарајућом документацијом, презентацијом и укључивањем свих циљних група у школи.

Пројекат Школа без насиља саставни је део Годишњег програма рада школе од почетка имплементације пројекта.

Урађена је самопроцена пројекта у школи и о томе је информисан Вршњачки тим, Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор. Након самопроцене уследила је израда Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи, који изискује понављање и обнављање појединих корака и активности из пројекта. Данас и за сада пројекат у Нашој школи – школи без насиља одлично функционише. О томе сведоче подаци да се не налазимо на списку школа са тежим случајевима насиља било ког типа и свега што то насиље собом носи. Захваљујући Пројекту, све структуре у нашој школи су оснажене да самостално решавају настале проблеме и то веома успешно. Своја знања смо спремни да пренесемо и прилагодимо генерацијама које тек долазе и тек треба да формирају своје вршњачке тимове као најлепши продукт Пројекта. Школа без насиља једина је сигурна кућа образовању за развој и глобалном учењу, тога смо свесни и савесно се придржавамо.

Активности вршњачког тима

Тим ученика задужен за презентацију Вршњачког тима представио се и упознао је све ученике у школи са мисијом и задацима тима. Том приликом подељени су беџеви и пропагандни материјал из кампање „Ти си фаца када…”. Плакати из исте кампање истакнути су на видним и битним местима у школи.

Упознавање ученика школе са појмом електронког насиља прва је реализована активност Вршњачког тима. Чланови тима су на часу одељењског старешине у свом одељењу упознали остале ученике са садржајима материјала ,,Фер плеј у новим медијима”.

Акција везана за електронско насиље је настављена и договорено је да чланови Вршњачког тима на родитељском састанку упознају родитеље са постојањем тима у школи и да родитељима презентују садржај ,,Родитељи – тренери фер плеја у новим медијима”.

Задужени чланови Вршњачког тима редовно проверавају пошту коју ученици остављају у ,,Сандуче поверења”. Одговоре на постављена питања, уз подршку координатора, под шифром, постављају на огласној табли.

Већина чланова Вршњачког тима је изразила заинтересованост да се едукује за вршњачку медијацију. Њима су се придружили ученици из школе који су са истим интересовањем, тако да су у проширеном саставу прошли едукацију за медијацију.

Raiffeisen банка донацијом компјутера Вршњачком тиму пружила је подршку школи у превенцији електронског насиља.