Удружење “Млади амбасадори” основано је у циљу јачања капацитета младих у Нишу.

Удружење „Млади амбасадори” основано је у циљу јачања капацитета младих у Нишу кроз акције усмере е напромовисање културних и других догађаја и манифестација које утичу на побољшање имиџа града, као и лично усвршавање сваког појединца. Амбасадори културе су репрезенти културне понуде нашег града, који сваког понедељка у оквиру акције „5 минутакултуре” добијају свој термин у току редовне наставе и својим вршњацима преносе најактуелнија дешавања иманифестације те недеље. Уз подршку свих културних и образовних институција у граду изабрана је прва генерација амбасадора на нивоу нишких основних и средњих школа и факултета.

Амбасадорима је омогућена константна едукација из различитих области попут: јавног наступа, евентменаџмента, пословне комуникације, маркетинга и писања пројекта, као и бесплатна посета свим културним установама у граду, како би се упознали са њиховим радом и на што квалитетнији начин презентовали културни садржај и преносилипоруку својим вршњачким групама.

Период на који се Амбасадори културе бирају је годину дана, а након истека мандата они постају ментори нареднојгенерацији, како би им преносили своје знање и искуство. У циљу дугорочног подизања свести о значају културе, подршку иницијативи за оснивање удружења „Млади амбасадори” дале су следеће институције: (Европски савет за културу, Еуримагес, Народно позориште Ниш, КупинаБиоскоп, Луткарско позориште Ниш, Симфонијски оркестар Ниш, Музеј Ниш, Студентски културни центар, Нишкикултурни центар, Дечији културни центар, Ректорат Универзитета у Нишу, Актив директора основних школа Ниш, Активдиректора средњих школа Ниш, Управа за образовање, спорт и омладину Ниш, Савез студената Универзитета у Нишу, Отворени клуб Ниш, Проактив Ниш, Медиа и Реформ центар Ниш).

Свечана промоција нове генерације младих амбасадора

У четвртак, 02. октобра је у Народном позоришту у Нишу одржана свечана церемонија проглашењанове генерације младих амбасадора. Поново су међу ученицима свих основних и средњих школа, каои међу студентима, изабрани најбољи представници који ће у наредном једногодишњем мандатуспроводити мисију Младих амбасадора. Уз већ постојећи програм Амбасадора културе, промовисанесу и прве генерације амбасадора спорта и амбасадора предузетништва.

На свечаности је презентован досадашњи рад удружења, као и планови за будућност, а прилику да поздраве младеамбасадоре и упуте им речи подршке, искористили су представници Града Ниша, најзначајнијих институција изобласти културе, спорта и бизнис сектора, али и представници партнерских организација удружења грађана “Млади амбасадори”. Да представљање 300 нових младих амбасадора, будућих лидера наше локалне заједнице, поприми прави свечаникарактер, допринели су Женски академски хор СКЦ-а, као и Нишки симфонисјки орекстар, који су својим изведбамавише пута изазвали одушевљење у препуној сали Народног позоришта у Нишу.