На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 199/61-2018-04  oд  07. 02. 2018.  године, сазивам 16. седницу Школског одбора која ће се одржати 22. 10. 2019. године  са почетком у 18  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

            1.Усвајање записника са претходних  седнице Школског одбора,

            2. Разматрање предлога и доношење Правилника о вођњеу школских евиденција

            3. Разматрање предлога и доношење Правилника о избору уџбеника

            4. Разматрање предлога и доношење Допуне Правилника о накнади трошкова превоза запослених

            5. Разматрање предлога и доношење Правилника о управљању донацијама

            6. Разматрање предлога и доношење Допуне Правилника о стицању и расподели сопствених прихода

            7. Разматрање предлога и доношење Допуне Правилника о закупу школског простора

            8. Разматрање предлога и доношење Допуне Правилника о награђивању запослених  у Основној школи „Краљ Петар I“,

            9. Разматрање предлога и доношење Допуне Правилника о упављању сукобом интереса

            10. Разматрање предлога и доношење Допуне Правилника о раду Основне школе „Краљ Петар I“,

            11. Разматрање предлога и доношење Правилника о управљању информацијама

            12. Доношење одлуке о издавању школског простора у 2020. години и именовању чланова комисије за спровођење поступка издавања у закуп школског простора;

           13. Разно.

председник Школског одбора

Невена Станишић

ИЗМЕНА И ДОПУНА ДНЕВНОГ  РЕДА ЗА 16. СЕДНИЦУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

            Тачка 13.  Упознавање са законском регулативом у области Закона о заштити података о личности;

            Тачка 14. Разно.

                                                                        председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић