На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године, сазивам  3. седницу Наставничког већа која ће се одржати 12. 06. 2020.  године  са почетком у 10  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

            1. Усвајање записника са предходне седнице;

            2. Одлука о додели посебних диплома;

            3. Успех и дисциплина на крају школске године;

            4. Одлука о додели диплома „ Вук Караџић“;

            5. Утврђивање предлога за награђивање ученика;

            6. Доношење одлуке о избору ученика и спортисте  генерације;

            7. Организација родитељских састанака;

            8. Фонд часова за школску 2020/21 .год;

            9. Разно

                                                                                                Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић