Пријављивање деце за упис у I разред основне школе  „Kраљ Петар I“ ниш вршиће се у периоду од  03. Марта 2021. Године до 01. 04. 2021. Године у канцеларији секретара школе, од 9 до 12 часова, сваког радног дана сем уторка.

У I разред основне школе уписују се деца рођена у периоду од 01. 03. 2014. Године до 28. 2. 2015. Године.

Приликом пријављивања детета за упис у i разред основне школе, потребни су следећи подаци:

1. ЈMBG детета,

2. Потврда да дете похађа припремни предшколски програм.

                                                                                                                                                                                                                                                                        директор школе