Jeлена Јовановић, вероучитељица

Јелена Јовановић, вероучитељица

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 12, I 34, II 123, II 3, III 12, III 23, IV 12, IV 23, V 1, V 2, V 34, VI 12, VI 34, VII 1, VII 24, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 23, VIII 34

Пријем родитеља – среда, 3. час у смени I – IV разред и среда 5. час у смени V – VIII разред

Фонд часова – 20

Занимање – теолог

Стечена стручна спрема

Стручна спрема при заснивању радног односа – теолог

Радно време по решењу – 100%


Aлександар Миленковић, вероучитељ

Александар Миленковић, вероучитељ

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 5, II 4, III 4, IV 5, V 5, VI 56

Пријем родитеља

Фонд часова – 6

Занимање – теолог

Стечена стручна спрема

Стручна спрема при заснивању радног односа – теолог

Радно време по решењу – 30%


Саша Благојевић, вероучитељ

Саша Благојевић, вероучитељ

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 5, VIII 5

Пријем родитеља – /

Фонд часова – 2

Занимање – теолог

Стечена стручна спрема

Стручна спрема при заснивању радног односа – теолог

Радно време по решењу – 10%