Марина Радисављевић, наставница технике и технологије

Марина Радисављевић, наставница технике и технологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 11, VI 21, VI 41, VII 12, VII 22, VII 42, VII 51, VIII 12, VIII 22, VIII 51

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Милан Протић, наставник технике и технологије

Милан Протић, наставник технике и тенологије

Одељењски старешина – V 3

Предаје одељењима – V 11, V 21, V 31, V 32, V 4, VII 11, VIII 11, VIII 21, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 2. час

Фонд часова – 20

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Гордана Јанковић, наставница технике и технологије

Гордана Јанковић, наставница технике и технологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 5, VI 12, VI 22, VI 3, VI 42

Пријем родитеља – четвртак, 3. час

Фонд часова – 10

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 50%


Слободан Јовановић, наставник технике и технологије

This image has an empty alt attribute; its file name is man.jpg
Слободан Јовановић, наставник технике и тенологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 12, V 22, VII 21, VII 3, VII 41, VII 52, VIII 52

Пријем родитеља у матичној школи – среда, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%