Марина Радисављевић, наставница технике и технологије

Марина Радисављевић, наставница технике и технологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 11, V 21, V 41, VI 12, VI 22, VI 3, VI 42, VIII 11, VIII 21, VIII 41

Пријем родитеља – понедељак, 5. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Милан Протић, наставник технике и технологије

Милан Протић, наставник технике и тенологије

Одељењски старешина – VIII 6

Предаје одељењима – V 51, VI 11, VI 51, VII 11, VII 21, VII 3, VII 4, VII 51, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља у матичној школи – уторак, 2. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – понедељак, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Гордана Јанковић, наставница технике и технологије

Гордана Јанковић, наставница технике и технологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 12, VIII 31

Пријем родитеља – /

Фонд часова – 4

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 20%


Слободан Јовановић, наставник технике и технологије

This image has an empty alt attribute; its file name is man.jpg
Слободан Јовановић, наставник технике и тенологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 52, VI 21, VI 41, VI 52, VII 22, VII 52, VIII 12, VIII 22, VIII 32, VIII 42

Пријем родитеља у матичној школи – понедељак, 5. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – среда, 7. час

Фонд часова – 20

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%