Биљана Јовановић, наставница немачког језика

Биљана Јовановић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – VIII 2

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, VII 5, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4, VIII 5

Пријем родитеља – уторак, 3. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Споменка Младеновић, наставница немачког језика

Споменка Младеновић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 4, V 5, VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VI 5, VI 6, VII 2

Пријем родитеља – четвртак 5. час у матичној школи и среда 3. час у издвојеном одељењу

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Ана Милинковић, наставница немачког језика

Ана Милинковић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 1, VII 3, VII 4

Пријем родитеља – четвртак, 4. час

Фонд часова – 6

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 33%