Марина Стојановић, наставница математике

Марина Стојановић, наставница математике

Одељењски старешина – VIII 1

Предаје одељењима – VIII 1, VIII 2

Пријем родитеља – понедељак, 2. час

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 44%


Марина Стојић, наставница математике

Mарина Стојић, наставница математике

Одељењски старешина – VI 1

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4

Пријем родитеља – понедељак, 6. час

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Татјана Радисављевић, наставница математике

Татјана Радисављевић, наставница математике

Одељењски старешина – VII 3

Предаје одељењима – VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Mирјана Митић, наставница математике

Мирјана Митић, наставница математике

Одељењски старешина – V 2

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4

Пријем родитеља – уторак, 5. час

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 88%


Јелена Коцић, наставница математике

Јелена Коцић, наставница математике

Одељењски старешина – V 5

Предаје одељењима – V 5, VI 5, VII 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља – понедељак, 5. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Марија Стојилковић, наставница математике

Марија Стојилковић, наставница математике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VIII 3

Пријем родитеља – четвртак, 2. час

Фонд часова – 4

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 22%