Снежана Здравковић, наставница физике

Снежана Здравковић, наставница физике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 5, VI 6, VII 1, VII 2, VII 5, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4, VIII 5

Пријем родитеља – среда, 4. час у издвојеном одељењу

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Димитрије Тасић, наставник физике

Димитрије Тасић, наставник физике

Одељењски старешина – VII 3

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 3, VII 4

Пријем родитеља – среда, 4. час

Фонд часова – 12

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 60%