Јелена Митић, наставница енглеског језика

Јелена Митић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – VII 2

Предаје одељењима – V 1, V 2, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 3. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Нинослава Николић, наставница енглеског језика

Нинослава Николић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – VIII 5

Предаје одељењима – V 5, VI 1, VI 5, VI 6, VII 5, VIII 1, VIII 5

Пријем родитеља – уторак 5. час у издвојеном одељењу

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 80%


Габријела Поповић, наставница енглеског језика

Габријела Поповић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 5, II 1, II 2, II 3, II 4, III 1, III 2, III 3, III 4, IV 4

Пријем родитеља петак, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Весна Ристић, наставница енглеског језика

Весна Ристић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 1, I 2, I 3, I 4, VI 2, VI 3, VI 4

Пријем родитеља – четврртак, 5. час у смени I-IV разред и среда, 3. час у смени V-VIII разред

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 72,22%


Тамара Милосављевић, наставница енглеског језика

Тамара Милосављевић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – IV 3, V 3, V 4

Пријем родитеља петак, 3. час

Фонд часова – 6

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 30%


Сузана Ранђеловић, наставница енглеског језика

Сузана Ранђеловић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – IV 1, IV 2

Пријем родитеља – понедељак, 5. час

Фонд часова – 4

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 20%