Јелена Митић, наставница енглеског језика

Јелена Митић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – VI 2

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 3

Пријем родитеља – петак, 4. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Нинослава Николић, наставница енглеског језика

Нинослава Николић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – VII 5

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, V 5, VII 1, VII 5

Пријем родитеља у матичној школи – четвртак 3. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – понедељак, 3. час

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 80%


Габријела Поповић, наставница енглеског језика

Габријела Поповић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – VIII 5

Предаје одељењима – I 4, II 4, III 4, IV 2, IV 3, IV 4, IV 5, VI 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља у матичној школи среда, 4. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – понедељак 5. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Весна Ристић, наставница енглеског језика

Весна Ристић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 1, I 2, I 3, II 3, III 3, VIII 2, VIII 4

Пријем родитеља – среда, 6. час у смени I-IV разред и четвртак, 2. час у смени V-VIII разред

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 72,2%


Тамара Милосављевић, наставница енглеског језика

Тамара Милосављевић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – II 1, II 2, IV 1

Пријем родитеља уторак, 4. час

Фонд часова – 6

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 30%


Сузана Ранђеловић, наставница енглеског језика

Сузана Ранђеловић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – III 1, III 2

Пријем родитеља – понедељак, 5. час

Фонд часова – 4

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 20%