План јавних набавки за 2024. год. ОШ “Краљ Петар I” на које се не примењује Закон о јавним набавкама


Годишњи извештај о јавним набавкама на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2023. годину


План јавних набавки за 2023. год. ОШ “Краљ Петар I” на које се не примењује Закон о јавним набавкама


Годишњи извештај о јавним набавкама на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2022. годину


План јавних набавки за 2022. год. ОШ “Краљ Петар I” на које се не примењује Закон о јавним набавкама


Годишњи извештај о јавним набавкама на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. год. ОШ “Краљ Петар I” на које се не примењује Закон о јавним набавкама


Обавештење о покретању поступка јавне набавке – набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама

ОШ „Краљ Петар I“                                                            

Ул. Војводе Путника бр. 1                                                                

18000 Ниш                                                                            

Број:610-1159/2020- 01                                                                      

Датум: 22.10.2020. године

Предмет: Обавештење о покретању поступка јавне набавке – набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама

Ради обезбеђења транспарентности, Основна школа ’’Kраљ Петар I’’ обавештава јавност да ће у року од 10 дана покренути поступак јавне набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама- набавка поправка косачице.

                                                                                                                              Директор школе

Роберт Џунић


Обавештење o покретању поступка јавне набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

ОШ „Краљ Петар I“                                                            

Ул. Војводе Путника бр. 1                                                                

18000 Ниш                                                                            

Број:610-1152/2020- 01                                                                      

Датум: 21.10.2020. године

Предмет: Обавештење о покретању поступка јавне набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Ради обезбеђења транспарентности, Основна школа ’’Kраљ Петар I’’ обавештава јавност да ће у року од 10 дана покренути поступак јавне набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама- набавка софтвера за слање платних листића запосленима путем мејла.

                                                                                                                              Директор школе

Роберт Џунић


Обавештење о покретању поступка јавне набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

ОШ „Краљ Петар I“                                                             

Ул. Војводе Путника бр. 1                                                                 

18000 Ниш                                                                             

Број:610-1153/2020- 01                                                                       

Датум: 21.10.2020. године

Предмет: Обавештење о покретању поступка јавне набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Ради обезбеђења транспарентности, Основна школа ’’Kраљ Петар I’’ обавештава јавност да ће у року од 10 дана покренути поступак јавне набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама- набавка компјутерских компоненти.

                                                                                                                              Директор школе

Роберт Џунић


Обавештење о покретању поступка јавне набавке

ОШ „Краљ Петар I“                                                           

Ул. Војводе Путника бр. 1                                                              

18000 Ниш                                                                           

Број:610-1151/2020- 01                                                                   

Датум:21.10.2020. године

Предмет: Обавештење о покретању поступка јавне набавке – набавкe на којe се не примењује Закон о јавним набавкама

Ради обезбеђења транспарентности, Основна школа ’’Kраљ Петар I’’ обавештава јавност да ће у року од 10 дана покренути 2 поступка јавне набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама и то:

  • набавка материјала за одржавање хигијена (хемијска средства за чишћење и материјал и инвентар за одржавање хигијене)
  • набавка материјала за посебне намене (заштитне маске, рукавице, визири и др.)

                                                                                                                                            Директор школе

Роберт Џунић


Обавештење о покретању поступка јавне набавке

ОШ „Краљ Петар I“                                                            

Ул. Војводе Путника бр. 1                                                                

18000 Ниш                                                                            

Број:610-1114/2020- 01                                                                      

Датум:16.10.2020. године

Предмет: Обавештење о покретању поступка јавне набавке – набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама

Ради обезбеђења транспарентности, Основна школа ’’Kраљ Петар I’’ обавештава јавност да ће у року од 10 дана покренути поступак јавне набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама- набавка поправка грејања у балон сали.

                                                                                                                              Директор школе

Роберт Џунић


Обавештење о покретању поступка јавне набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама


Обавештење о покретању поступка јавне набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама


План јавних набавки за 2020. год. ОШ “Краљ Петар I”


План јавних набавки за 2020. годину.


Организовање екскурзија и наставе у природи за школску 2019/2020. годину


Јавна набавка услуге организације и остваривања екскурзија и наставе у природи за школску 2019/2020. годину


Одлука о закључењу оквирног споразума

Oсновна школа “Краљ Петар I“, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 1.2.1/2017,  за  јавну набавку услуга: Организовања екскурзија и наставе у природи за 2017/2018  закључује са следећим понуђачима по партијама.