Директор школе – Роберт Џунић

Роберт Џунић, директор школе

e-mail:  robertdzunic@gmail.com

Занимање: Дипломирани математичар

Радно искуство:

Од 1990. до 2001.год. ОШ “Краљ Петар I”, професор математике.

Од 2001. директор школе ОШ “Краљ Петар I” у Нишу.

Едукације:

Дефицит пажње и хиперактивност код деце, Кризне ситуације, Између прописа и праксе, Корак по корак, Усавршавање наставника основних и средњих школа из математике и информатике, Школско развојно планирање, Јавне набавке, Додатна настава математике у вишим разредима, Модуларни програм рачунарске обуке, Вођење евиденције и описно оцењивање, Менаџмент у образовању, Управљање ресурсима у образовању, Вештине комуникације, Интегрисан тематски приступ настави и подучавању, вертикална и хоризонтална перспектива, Обука за примену образовних стандарда, Мудрост добрих менаџера.

Аутор акредитованих семинара:

Обрасци интерне комуникације, Активан, одговоран и компетентан Школски одбор и Појачан васпитни рад

Организационе вештине:

Члан комисије за талентоване ученике

Руководилац актива директора основних школа у Нишу


Помоћник директора – Марина Стојановић

Марина Стојановић, помоћник директора

e-mail:  marina.stojanovic62@gmail.com

Образовање: Филозофски факултет у Нишу, природно-математички смер

Занимање: Дипломирани математичар

Радно искуство:

Од 1988. год. до данас ОШ “Краљ Петар I”, наставник математике

Школске 2007/2008. год. рад у огледном одељењу са ученицима VII разреда талентованим за математику при Гимназији “Светозар Марковић”

Едукације:

Обука за Школско развојно планирање; Модуларни програм перманенетне рачунарске обуке (основни модул и два изборна модула-м.м. приступ у настави и пословни пакет); Додатна настава у настави математике у вишим разредима основна школе; Усавршавање наставника основних и средњих школа из математике и информатике; О разумевању математике; Школа без насиља; Вештина комуникације у васпитно – образовним установама; Унапређивање наставе математике у вишим разредима основне школе; Специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама (о раду са љубитељима рачунарства и информатике); Дефицит  пажње  и хиперактивност  код  деце; Обрасци интерне комуникације; Унапређење наставе математике у старијим разредима о.ш. ; Образовање на првом месту; Унапређивање наставе математике у старијим разредима ош; Примена образвних стандарда у вредновању ученичких постигнућа из матиматике; Активан, компетентан и одговоран школски одбор; Обука за примену образовних стандарда; Успешније ка предметној настави; Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи; Интегрисани тематски приступ; Oдабрани садржаји наставе математике у старијим разредима основне школе; Идентификација и рад са даровитом децом; Акредитовани семинар за обуку прегледача тестова на матури; Одабрана поглавља из математике за 5, 6, 7 и 8; Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици; Акредитовани семинар за обуку супервизора на матури; Оцењивање ученика; Унапређивање наставе математике у старијим разредима; Модуларни програм модул база података; Савремени приступ настави математике; Гугл апликације за Гугл генерације; Унапређивање наставе математике у старијим разредима; Савремени принципи наставе математике, трећи део; Зашто је важно самовредновање ученица и ученика; Права детета у образовању; Систематизација градива у настави математике; Индикатори остврености права детета у образовању; Активно оријентисана настава – методе; Решавање проблема на математичким такмичењима ученика основних и средњих школа – најчешћи приступи, технике и принципи

Рад у стручним друштвима:

– Предавач у школи математике која ради при ДМС-у, подружнице Ниш – од  школске 1999/2000 до данас;

– Активан члан нишке подружнице ДМС-а;

– Носилац повеље за укупан рад у ДМС-у, подружнице Ниш од 27.11.2004. год.

– Секретар нишке подружнице ДМС-а периоду од 2011. до 2015.год. ;

– Члан извршног и управног одбора нишке подружнице ДМС-а  од 2015. до данас;

– Председник комисије за преглед радова на општинским и окружним такмичењима ученика основних школа дужи низ година.


Помоћник директора – Нинослава Николић

Нинослава Николић, помоћник директора