Распоред часова у матичној школи I – IV разред

Распоред часова у матичној школи V – VIII разред

Распоред часова у издвојеном одељењу I – IV разред

Распоред часова у издвојеном одељењу V – VIII разред