У школи је формирано пет стручних већа за области предмета. Рад стручних већа за области предмета усмерен је на:

  1. осигурање и унапређивање квалитета вaспитно – образовног рада школе
  2. праћење оставаривања програма образовања и васпитања
  3. оставаривање циљева и стандарда постигнућа
  4. вредновање резултата рада наставника, васпитача и стручног сарадника
  5. праћење и утврђивање резултата рада деце, ученика и одраслих
  6. предузимање мере за јединствен и усклађен рад са ученицима
  7. решавање осталих стручних питања у образовно – васпитном раду.


Стручно веће за област предмета језик и комуникација

Стручно веће за област предмета језик и комуникације чине:

Илић Ивана, наставник српског језика и књижевности

Мировић Моника, наставник српског језика и књижевности и руководилац стручног већа

Станковић Оливера, наставник српског језика и књижевности

Савић Снежана, наставник српског језика и књижевности

Глигоријевић Миљана, наставник српског језика и књижевности

Митић Јелена, наставник енглеског језика

Поповић Габријела, наставник енглеског језика

Николић Нинослава, наставник енглеског језика

Ристић Весна, наставник енглеског језика

Ранђеловић Сузана, наставник енглеског и немачког језика

Милосављевић Тамара, наставник енглеског језика

Јовановић Биљана, наставник немачког језика

Младеновић Споменка, наставник немачког језика

Милинковић Ана, наставник немачког језикаСтручно веће за област предмета друштвене науке

Стручно веће за област друштвених наука чине:

Манић Марина, наставник географије и руководилац већа

Миљковић Марина, наставник историје

Миловановић Ивана, наставник географије

Милетић Марија, наставник географије

Филиповић Владимир, наставник историје

Јовић Маја, наставник историје

Јовановић Јелена, наставник верске наставе

Миленковић Александар, наставник верске наставе

Благојевић Саша, наставник верске наставе

Арсић Александра, наставник грађанског васпитања

Ристић Весна, наставник грађанског васпитања

Милосављевић Тамара, наставник грађанског васпитања

Глигоријевић Миљана, наставник грађанског васпитањаСтручно веће за области предмета природне науке и технологија

Стручно веће за области предмета природне науке и технологија чине:

Стојановић Марина, наставник математике

Стојић Марина, наставник математике

Радисављевић Татјана, наставник математике

Митић Мирјана, наставник математике и информатике и рачунарства

Коцић Јелена, наставник математике

Стојилковић Марија, наставник математике и информатике и рачунарства

Милошевић Александар, наставник информатике и рачунарства

Здравковић Снежана, наставник физике

Тасић Димитрије, наставник физике и технике и технологије

Цветковић Јелена, наставник биологије и руководилац стручног већа

Ђурић Зорица, наставник биологије

Пљевачић Милица, наставник биологије

Дикић Марија, наставник хемије

Симјановић Маријана, наставник хемије

Радоњић Сандра, наставник хемије

Радисављевић Марина, наставник технике и технологије

Протић Милан, наставник технике и технологије

Јовановић Слободан, наставник технике и технологије

Јанковић Гордана, наставник технике и технологије


Стручно веће за области предмета уметност

Стручно веће за област предмета уметност чине:

Ћирић Ивана, наставник ликовне културе и руководилац стручног већа

Николић Милан, наставник ликовне културе

Манојловић Душица, наставник музичке културе

Станојевић Ирена, наставник музичке културе

Цветковић Петар, наставник физичког васпитања

Ђорђевић Јелена, наставник физичког васпитања

Величковић Душан, наставник физичког васпитања

Живковић Немања, наставник физичког васпитања


Стручно веће за области предмета Разредна настава

Стручно веће за област разредне наставе чине:

Грчић Снежана, васпитач

Златковић Марија, васпитач

Вукић Марина, васпитач

Митић Марија, наставник разредне наставе

Стефановић Иван, наставник разредне наставе

Станојевић Дијана, наставник разредне наставе

Илић Стефана, наставник разредне наставе

Милијић Данијела, наставник разредне наставе

Ристић Дејан, наставник разредне наставе

Стефановић Татјана, наставник разредне наставе

Јовановић Гордана, наставник разредне наставе

Стојковић Весна, наставник разредне наставе

Станишић Невена, наставник разредне наставе и руководилац већа

Стојковић Љиљана, наставник разредне наставе

Ђорђевић Снежана, наставник разредне наставе

Стојичић Ивана, наставник разредне наставе

Стојановић Тамара, наставник разредне наставе

Златковић Валентина, наставник разредне наставе

Јовановић Дијана, наставник разредне наставе

Цветковић Гордана, наставник разредне наставе

Милијић Данијела, наставник разредне наставе

Миљковић Сузана, наставник разредне наставе у продуженом боравку

Раденковић Градимир, наставник разредне наставе у продуженом боравку