У школи је формирано пет стручних већа за области предмета. Рад стручних већа за области предмета усмерен је на:

  1. осигурање и унапређивање квалитета вaспитно – образовног рада школе
  2. праћење оставаривања програма образовања и васпитања
  3. оставаривање циљева и стандарда постигнућа
  4. вредновање резултата рада наставника, васпитача и стручног сарадника
  5. праћење и утврђивање резултата рада деце, ученика и одраслих
  6. предузимање мере за јединствен и усклађен рад са ученицима
  7. решавање осталих стручних питања у образовно – васпитном раду.


Стручно веће за област предмета језик и комуникација

Стручно веће за област предмета језик и комуникације чине:

Илић Ивана, наставник српског језика

Мировић Моника, наставник српског језика и руководилац стручног већа

Поповић Надежда, наставник српског језика

Савић Снежана, наставник српског језика

Глигоријевић Миљана, наставник српског језика

Митић Јелена, наставник енглеског језика

Поповић Габријела, наставник енглеског језика

Николић Нинослава, наставник енглеског језика

Ристић Весна, наставник енглеског језика

Ранђеловић Сузана, наставник енглеског и немачког језика

Милосављевић Тамара, наставник енглеског језика

Јовановић Биљана, наставник немачког језика

Младеновић Споменка, наставник немачког језика

Милинковић Ана, наставник немачког језикаСтручно веће за област предмета друштвене науке

Стручно веће за област друштвених наука чине:

Манић Марина, наставник географије и руководилац већа

Миљковић Марина, наставник историје

Миловановић Ивана, наставник географије

Милетић Марија, наставник географије

Владимир Филиповић, наставник историје

Маја Јовић, наставник историје

Стаменковић Биљана, наставник верске наставе

Јовановић Јелена, наставник верске наставе

Александра Арсић, наставник грађанског васпитања

Весна Ристић, наставник грађанског васпитања

Тамара Милосављевић, наставник грађанског васпитања

Миљана Глигоријевић, наставник грађанског васпитањаСтручно веће за области предмета природне науке и технологија

Стручно веће за области предмета природне науке и технологија чине:

Стојановић Марина, наставник математике

Стојић Марина, наставник математике

Радисављевић Татјана, наставник математике

Митић Мирјана, наставник математике и информатике и рачунарства

Коцић Јелена, наставник математике

Стојилковић Марија, наставник математике и информатике и рачунарства

Милошевић Александар, наставник информатике и рачунарства

Здравковић Снежана, наставник физике

Тасић Димитрије, наставник физике и технике и технологије

Митровић Александар, наставник физике

Цветковић Јелена, наставник биологије и руководилац стручног већа

Ђурић Зорица, наставник биологије

Пљевачић Милица, наставник биологије

Јовић Слађана, наставник хемије

Денчић Маријана, наставник хемије

Радоњић Сандра, наставник хемије

Радисављевић Марина, наставник технике и технологије

Протић Милан, наставник технике и технологије

Јовановић Слободан, наставник технике и технологије

Јанковић Гордана, наставник технике и технологије


Стручно веће за области предмета уметност

Стручно веће за област предмета уметност чине:

Ћирић Ивана, наставник ликовне културе и руководилац стручног већа

Николић Милан, наставник ликовне културе

Манојловић Душица, наставник музичке културе

Станојевић Ирена, наставник музичке културе

Цветковић Петар, наставник физичког васпитања

Ђорђевић Јелена, наставник физичког васпитања

Величковић Душан, наставник физичког васпитања

Томић Маријан, наставник физичког васпитања


Стручно веће за области предмета Разредна настава

Стручно веће за област разредне наставе чине:

Грчић Снежана, васпитач

Златковић Марија, васпитач

Вукић Марина, васпитач

Ристић Дејан, наставник разредне наставе

Стефановић Татјана, наставник разредне наставе

Јовановић Гордана, наставник разредне наставе

Стојковић Весна, наставник разредне наставе

Станишић Невена, наставник разредне наставе и руководилац већа

Стојковић Љиљана, наставник разредне наставе

Ђорђевић Снежана, наставник разредне наставе

Стојичић Ивана, наставник разредне наставе

Стојановић Тамара, наставник разредне наставе

Златковић Валентина, наставник разредне наставе

Јовановић Дијана, наставник разредне наставе

Цветковић Гордана, наставник разредне наставе

Ђорђевић Гордана, наставник разредне наставе

Станојевић Дијана, наставник разредне наставе

Стефановић Иван, наставник разредне наставе

Раденковић Градимир, наставник разредне наставе

Милијић Данијела, наставник разредне наставе

Миљковић Сузана, наставник разредне наставе у продуженом боравку

Илић Стефана, наставник разредне наставе у продуженом боравку