Основна школа ”Краљ Петар I” данас има 38 одељења од I – VIII разреда са 865 ученика и три групе припремног предшколског програма са 53 деце. Матична школа у Нишу има 29 одељењa од I – VIII разреда са 700 ученика, а школа у Паси Пољани 9 одељења од I – VIII разреда укупно 165 ученика. У школи је запошљено укупно 3 васпитача, 19 учитеља, 55 наставника, директор школе, 2 помоћникa директора, стручни сарадници (педагог, психолог, библиотекар), административно – финансијски радници (секретар школе, шеф рачуноводства, благајник), педагошки асистент, 11 радника на одржавању хигијене, 2 домара – мајстора одржавања.

У прошлој школској години школа је постигла добре резултате. Ученици ОШ ”Краљ Петар I” учествовали су на свим такмичењима oсновних школа на нивоу општине, региона и Републике Србије. При том су постигли значајне резултате.