Вести и обавештења

Седница Савета родитеља, 13.9.2023. 

На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  2. седницу Савета родитеља која ће се одржати у просторијама школе дана 13.9.2023.  године са почетком у 19 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља 2. Разматрање извештаја о  успеху и дисциплини  ученика на […]

Седница Школског одбора, 19.9.2023.

На основу члана 81. Статута Основне школе  “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам on-line седницу Школског одбора која ће се одржати 19. 09. 2023.  године. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Одлучивање по Захтеву директора за коришћење дела годишњег одмора за 2023. годину (5 раних дана)                                                                         председник Школског […]

Седница Наставничког већа, 17.10.2023.

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам седницу Наставничког већа која ће се одржати  17. 10. 2023.  године  са почетком у 18 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Потребни материјали ће бити постављени у Гугл учионици: Наставничко веће. […]

Седница Школског одбора, 14.09.2023.

На основу члана 81. Статута Основне школе  Краљ Петар  број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  14. 09. 2023.  године  са почетком у 19 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора, 2. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика […]

Седница Савета родитеља, 13.09.2023.

На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: Број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  2.  седницу Савета родитеља  која ће се одржати у просторијама школе дана  13.9. 2023.  године са почетком у 19  часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља 2. Разматрање извештаја […]

Седница Наставничког већа, 12.09.2023.

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе „Краљ Петар I“ дел.бр. 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 12. 09. 2023.  године  са почетком у 12 часова у Издвојеном одељењу Основне школе „Краљ Петар I“ у Паси Пољани. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД […]

Седница Савета родитеља 11.05.2023.год.

На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: Број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  он-лине седницу Савета родитеља  која ће се одржати у четвртак, 11. 05. 2023.  године са почетком у 18,00 часова.             За седницу предлажем следећи:                                                             ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходне  седнице,  Обавештење о изабраним уџбеницима, Информација о […]

Обавештење о реконструкцији школе

Основна школа „ Краљ Петар I“ већ деведесет година посвећеношћу најбољих педагога и методичара успевала је да током многих генерација изнедри значајне људе. И данас у клупама ове школе седе будући програмери, доктори, инжењери, спортисти нижући успехе на многим такмичењима и узимајући учешћа у многим пројектима. Налази се у општини Палилула у Нишу, у Србији […]

Седница Наставничког већа, 22.3.2023.

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе ”Краљ Петар I” дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 22. 03. 2023.  За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седницe  Наставничког већа; 2. Избор уџбеника за I и V разред за […]

Седница Наставничког већа 6.3.2023.

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 06. 03. 2023.  године  са почетком у 18 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;  2. Уџбеници […]

Обавештење за родитеље будућих првака и предшколаца

Обавештавамо вас да се у складу са одредбама члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) у први разред за школску 2023/2024. годину уписују деца рођена од 01. марта 2016. године до краја  фебруара 2017. године. Пријављивање за упис у први […]

Седница Школског одбора, 2.2.2023.

На основу члана 81. Статута Основне школе  “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  02. 02. 2023.  године  са почетком у 18 часова.  За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходних седница Школског одбора, 2. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији […]

Седница Школског одбора, 25.1.2023.

На основу члана 81. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  25. 01. 2023.  године  са почетком у 18 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходних седница Школског одбора; 2. Разматрање и усвајање извештаја о извршеном попису финансијске […]

Седница Наставничког већа, 20.1.2023.

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе „Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа. Седница  ће се одржати дана 20.1.2023.  године са почетком у 10:30  часова у малој сали. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа; […]

Седница Наставничког већа, 11.1.2023.

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе „Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа. Седница  ће се одржати дана 11.1.2023.  године са почетком у 11:00  часова у малој сали. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа; […]

Седница Савета родитеља, 26.1.2023.

На основу члана 9.  и 13. Пословника о раду Савета родитеља број: Број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  4.  седницу Савета родитеља  која ће се одржати у просторијама школе у четвртак, 26. 01. 2023.  године са почетком у 18,45 часова. За седницу предлажем следећи :                                                                         ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходне  седнице, Разматрање […]

Седница Школског одбора, 13.12.2022.

На основу члана 81. Статута Основне школе  Краљ Петар  број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  13. 12. 2022.  године  са почетком у 18,00 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходних  седница Школског одбора, 2. Разматрање  и доношење Измена Годишњег плана рада […]

Седница Наставничког већа, 12.12.2022.

На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа сазивам  седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 12. 12. 2022.  године  са почетком у 18,45 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1.  Усвајање записника са претходне […]

Седница Школског одбора, 7.11.2022.год.

На основу члана 81. Статута Основне школе  “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01.02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  07. 11. 2022.  године  са почетком у 18,45 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходних седница Школског одбора, 2. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на […]

Седница Савета родитеља, 3.11.2022.

На основу члана 9.  и 13. Пословника о раду Савета родитеља број: Број: 610-206/2022-04 од 22.02.2022. године, сазивам  1.  седницу Савета родитеља која ће се одржати у просторијама школе дана 3.11.2022. године са почетком у 18,30 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља 2. Разматрање извештаја о […]

Седница Наставничког већа, 2.11.2022.

На основу члана 160. став 5. Статута Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 02. 11. 2022.  године  са почетком у 18,45 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД  1.  Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;  2. Разматрање […]

Обележавање Дана менталног здравља

Дана 10. октобра 2022. године у школи је обележен Дан менталног здравља. Тимови ученика одељења VIII 1 oдржали су предавање вршњацима, ученицима едмог и осмог разреда на тему Да ли водите рачуна освом менталном здрављу. Подршку ученицима у реализацији поменуте активности пружили су стручни сарадници школе и одељењске старешине.

Предавање на тему Насиље на интернету

Дана 6.10.2022. године у нашој школи организовано је предавање од стране ученица Правно пословне школе из Ниша, на тему  ,,Насиље на интернету“. Чланови тима за Превенцију вршњачког насиља ОШ ,,Краљ Петар I“ имали су прилику да науче како се манифестује и које облике има дигитално насиље. Путем видео презентације ђацима је предочено које су то […]