Школски изазов Дизајн за промене/Design for change ‘’Школа за супер хероје’’

У оквиру часова грађанског васпитања и секције ‘’Ученичке иницијативе’’ ученици 5. разреда бавили су се у току 2023/2024. године школским изазовом под називом ‘’Школа за супер хероје’’ у оквиру ‘’Дизајна за промене – Design for change’’ са својом наставницом Александром Арсић. Пројекат је постао део плана и програма школе, а свакако је у плану и програму ГВ-а 5. разреда да се ученици баве проблемом који их мучи у школи и покушају да га реше током актуелне школске године. Циљ је да ученици учествују у различитим школским активностима и на тај начин постају одговорни према себи и другима.

Петаци су изразили жељу да буду вршњачка подршка четвртацима, да дају свој допринос и охрабре своје млађе другове да будуће школске изазове, лакше, савладају што би им на тај начин помогло да изграде веће самопоуздање пред прелазак из 4. у 5. разред.

Дизајн за промене састоји се из 4 корака:

ОСЕТИ-ученици препознају који је то проблем,

ЗАМИСЛИ-осмишљавају креативне начине за његово решавање,

УРАДИ-испробавају своја решења и

ПОДЕЛИ-деле резултате свог рада.

Прва два корака урађена су у 1. полугодишту, а друга два у 2. полугодишту.

Уводна радионица упознавања четвртака са ученицима старијих разреда одржана је у 4 термина у фебруару.

У марту и априлу осам одељењских старешина од 5. до 7. разреда одржали су активности са њиховим ученицима и четвртацима у матичној школи и издвојеном одељењу у Паси Пољани. За време тих 8 недеља , бавили су се активностима на следеће теме: толеранција, захвалност, тимски рад–сарадња, самоконтрола,  креативност, поштење, емпатија и оптимизам.

Петаци који похађају ГВ одабрали су Малог принца као маскоту јер се он ‘’бави’’, управо, тиме какви људи би требало да будемо и какав будући свет желимо да градимо. Он је представљао оличење правих животних и људских вредности.

Ученици и ученице који су изабрани за најдруга најдругарицу на основу гласања другова из одељења носили су жути шал ‘’Малог Принца’’ недељу дана, током којих су спроводили активности на одабрану тему.

На основу остварених активности током школског изазова, наставница Александра Арсић објединила је 8 тема и написала сценарио по коме је одиграна школска представа под називом ‘’Ново животно поглавље Малог принца’’ која је приказана на прослави Дана школе као продукт целог пројекта. У креирању представе учествовали су ученици од 4. до 7. разреда са Александром Арсић, наставницом грађанског васпитања, Моником Мировић и Оливером Станковић, наставницама српског језика као и наставницом Душицом Манојловић са школским хором. Душан Шчепихин као искусни глумац у импровизацијама, у овом случају, као спољни сарадник дао је печат режирању представе. У оквиру тога, наставница ликовног Ивана Ћирић направила је школску изложбу ученичких радова на основу сценарија, који су, уједно, били део сценографије поменуте школске представе.