Седница Школског одбора, 09.05.2024. год.

На основу члана 81.  став 1. Статута Основне школе  „Краљ Петар I“  број: 610-336/4-2024-04 oд  18.04.2024. године, сазивам 5. седницу Школског одбора која ће се одржати  09. 05. 2024.  године у просторијама Школе са почетком у 19 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Председник Школског одбора Тамара Стојановић

Седница Школског одбора, 18.4.2024.

На основу члана 81.  став 1. Статута Основне школе  „Краљ Петар I“  број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам 4. седницу Школског одбора која ће се одржати  18. 04. 2024.  године у просторијама Школе  са почетком у 18,20 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходнe седницe Школског одбора, 2. […]

Седница Школског одбора, 26.2.2024.

На основу члана 81. став 1. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам 2. седницу Школског одбора која ће се одржати  26. 02. 2024.  године у просторијама Школе са почетком у 19:20 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора, 2. […]

Седница Школског одбора, 26.2.2024.

На основу члана 76. став 1. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам 1. седницу Школског одбора која ће се одржати  26. 02. 2024.  године у просторијама Школе са почетком у 19 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Конституисање Школског одбора, 2. Одлучивање о избору председника, […]

Седница Школског одбора, 16.11.2023. 

На основу члана 81. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам  on-lime седницу Школског одбора која ће се одржати  16. 11. 2023.  године. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора, 2. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на […]

Седница Школског одбора, 23.10.2023. 

На основу члана 81. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам  on-line седницу Школског одбора која ће се одржати  23. 10. 2023.  године. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходних седница Школског одбора, 2. Ратматрање Предлога Правилника о употреби мобилног телефона, паметног сата и другог […]

Седница Школског одбора, 2.10.2023. 

На основу члана 81. Статута Основне школе “Краљ Петар i” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам  on-line седницу Школског одбора која ће се одржати  02. 10. 2023.  године. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Измена финансијског плана за 2023. годину.                                                                         председник Школског одбора                                                                         Невена Станишић

Седница Школског одбора, 19.9.2023.

На основу члана 81. Статута Основне школе  “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам on-line седницу Школског одбора која ће се одржати 19. 09. 2023.  године. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Одлучивање по Захтеву директора за коришћење дела годишњег одмора за 2023. годину (5 раних дана)                                                                         председник Школског […]

Седница Школског одбора, 14.09.2023.

На основу члана 81. Статута Основне школе  Краљ Петар  број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  14. 09. 2023.  године  са почетком у 19 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора, 2. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика […]

Седница Школског одбора, 2.2.2023.

На основу члана 81. Статута Основне школе  “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  02. 02. 2023.  године  са почетком у 18 часова.  За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходних седница Школског одбора, 2. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији […]

Седница Школског одбора, 25.1.2023.

На основу члана 81. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  25. 01. 2023.  године  са почетком у 18 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходних седница Школског одбора; 2. Разматрање и усвајање извештаја о извршеном попису финансијске […]

Седница Школског одбора, 13.12.2022.

На основу члана 81. Статута Основне школе  Краљ Петар  број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  13. 12. 2022.  године  са почетком у 18,00 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходних  седница Школског одбора, 2. Разматрање  и доношење Измена Годишњег плана рада […]

Седница Школског одбора, 7.11.2022.год.

На основу члана 81. Статута Основне школе  “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01.02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  07. 11. 2022.  године  са почетком у 18,45 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходних седница Школског одбора, 2. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на […]

Седница Школског одбора, 14.9.2022.

На основу члана 81. Статута Основне школе  Краљ Петар  број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  14. 09. 2022.  године  са почетком у 18,30 часова.             За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1.Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора, 2. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху […]

Седница Школског одбора 7.7.2022.год.

На основу члана 81. Статута Основне школе  “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  07. 07. 2022.  године  са почетком у 18,00 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходних  седница Школског одбора, 2. Регулисање радноправног статуса директора, 3. Разматрање и усвајање […]

Седница Школског одбора 29.3.2022.

На основу члана 81. Статута Основне школе  Краљ Петар  број: 610-134/2022-04oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  29. 03. 2022.  године  са почетком у 18,30 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходнe седницe Школског одбора, 2. Измена финансијског плана за 2022. годину, 3. […]

Седница Школског одбора 07.03.2022.

На основу члана 81. Статута Основне школе  Краљ Петар  број: 610-134/2022-04oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  07. 03. 2021.  године  са почетком у 17 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходнe седницe Школског одбора, 2. Доношење Oдлуке о расписивању конкурса за избор […]

Седница Школског одбора, 22.2.2022.

На основу члана 81. став 1. . Статута  Основне школе «Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  годин, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  22. 02. 2022.  године  са почетком у 17,30 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1. Усвајање записника са претходних седница Школског одбора, 2. […]

Седница Школског одбора, 25.11.2021.

На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 610-1548/14-2019-04oд  14. 09. 2020. године и Допуна Пословника о раду Школског одбора дел..бр.610-104/38-2021-04од 26. 1. 2021. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати 25. 11. 2021. године  са почетком у 17,30 часова             За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД 1.Усвајање записника са […]

Седница Школског одбора, 29.6.2021.

На основу члана 6. став 2. тачка 2) и члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-1054/10-2019-0 од 28. 06. 2019. године, сазивам  седницу Савета родитеља  која ће се одржати у просторијама школе која ће се одржати 29. 06. 2020.  године  са почетком у 17  часова.             За седницу предлажем следећи :                                                             ДНЕВНИ […]

Седница Школског одбора, 12.04.2021. године

На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 610-1548/14-2019-04oд 12. 09. 2019. године и Допуна Пословника о раду Школског одбора број: 610-104/38-2021-04Од 26. 01. 2021. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати 12. 04. 2021. године са почетком у 18 часова.За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходнe […]

Седница Школског одбора, 18.02.2021. године

На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 610-1548/14-2019-04oд 12. 09. 2019. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати 18. 02. 2021. године са почетком у 17 часова. За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходнe седницe Школског одбора, Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја, Разматрање и усвајање […]

Седница Школског одбора, 26.01.2021. године

На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 610-1548/14-2019-04oд  12. 09. 2019. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  26. 01. 2021.  године  са почетком у 18 часова.             За седницу предлажем следећи : ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходних седница Школског одбора, 2. Разматрање и усвајање извештаја о извршеном попису […]