Основна школа “Краљ Петар I” пружа могућност продуженог боравка деце I и II разреда који се одвија пре и после наставе и има своје васпитно – образовне, здравствене и социолошке вредности.

За продужени боравак деце у школи обезбеђен је простор за вишеструке активности. Пространа учионица опремљена је телевизором, компјутером, дидактичким материјалима, ликовним материјалима, друштвеним играма, играчкама, малом библиотеком као и удобним намештајем предвиђеним за одмор и релаксацију. Образовно васпитни програм у боравку организован је кроз време за учење и израду домаћих задатака, време за усмерене активности ученика и слободно време ученика.

Време учења

Самостална израда домаћих задатака, уз стручну помоћ учитеља, свакодневно се организује у одређено време као и вежбе читања, писања и математичких задатака. Са ученицима који имају потешкоће у савладавању садржаја организује се индивидуални рад, док се напредним ученицима задају разноврсни додатни задаци.

Време усмерених активности

Усмерене активности се свакодневно организују у боравку и имају за циљ да деца кроз игру унапреде своја знања и вештине из разних области. Организоване активности су из области физичке културе, ликовне културе, музичке културе, говорно језичке – културе и из области природе и друштва. Поред тога организују се и разне креативне радионице попут новогодишњих, ускршњих, осмомартовских као и драмске радионице чије се припремљене представе, покретне игре и рецитације изводе на разним школским манифестацијама. Усмерене активности укључују и разноврсне организоване посете ваншколским објектима.