25.02.2009. године Основна школа ,,Краљ Петар I” из Ниша добила је сагласност Министарства просвете бр.610-00-00124/2009-06 за увођење огледа двојезичне наставе (на српском и енглеском језику) у VII и VIII разреду, у школској 2009/10. год. Сагласност за овај пројекат потписао је лично министар просвете. Основна школа ,,Краљ Петар I” у Нишу је, осим још једне школе у Београду, једина на целој територији Србије која организује двојезичну наставу.

Колектив ове школе сматра да ће овако образовани, будући, млади стручњаци у многоме допринети развоју нашег града и целог региона. Свесни смо чињенице да страни инвеститори очекују од стручњака да познају страни језик, не само на нивоу комуникације, већ и у самим високо стручним областима. Ученици прате наставу физике, хемије, физичког васпитања, техничког образовања, ликовне и музичке културе, информатике и грађанског васпитања на српском и енглеском језику. Колектив ове школе је три године раније, започео са планирањем оваквог вида наставе, усавршавањем наставника – предавача, припремањем ученика, као и стварањем материјално – техничких услова за што квалитетније извођење двојезичне наставе. Гимназија “Светозар Марковић” од 2011/12.  има  двојезично (енглеско – српско) одељење, где ученици наше школе могу, уколико то желе, да наставе са овим видом наставе.