На интересантан начин, кроз игру и разноврсне садржаје деца се припремају за школу. У предшколском деца сликају, цртају, вајају…