На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 199/61-2018-04  oд  07. 02. 2018.  године, сазивам  13. седницу Школског одбора која ће се одржати 29. 08. 2019.  године  са почетком у 10,30  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице ;

2. Разматрање и доношење Школског развојног плана;

3. Разно.

                                                                        Председник Школског одбора                                                                         Невена Станишић