На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 199/61-2018-04  oд  07. 02. 2018.  године, сазивам 19. седницу Школског одбора која ће се одржати 05. 12. 2019.  године  са почетком у 18,30  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

            1.Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора,

            2. Усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог тромесечја школске 2019/2020. године;

            3. Усвајање Извештаја реализацији ексурзија у Школској 2019/20. години;

            4.

            5. Разно.

                                                                        председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић