На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 199/61-2018-04 oд 07. 02. 2018. године, сазивам 12. седницу Школског одбора која ће се одржати 19. 08. 2019. године са почетком у 10,30 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходних седница ;

2. Доношење одлуке за изкњижење непокретности;

3. Доношење предлога финансијског плана за 2020. годину;

4. Разматрање и доношење Правилника о испитима ученика у ОШ “Краљ Петар I“,

5. Разматрање и доношење Правилника о васпитној, васпитно-дисциплинској и материјалној одговорнисти ученика у ОШ“Краљ Петар I“;

6. Разматрање и доношење Правилника о заштити права ученика у ОШ“Краљ Петар I“,

7. Разно.

Председник Школског одбора

Невена Станишић