Датум: 11.01.2024. године, 17.00ч

Дневни ред

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Анализа успеха учења и владања ученика на крају првог полугодишта;
  3. Припреме за почетак другог полугодишта;
  4. Прослава Дана Светог Саве;
  5. Безбедност у Школи;
  6. Друга питања из надлежности.