На основу члана 6. став 2. тачка 2) и члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-1054/10-2019-0 од 28. 06. 2019. године  и Допуне  Пословника о раду Савета родитеља  дел. бр. 610-1280/2020-05 од 23. 11. 2020. године, сазивам  5. седницу Савета родитеља  која ће се одржати онлајн дана 22.03.2022. године са почетком у 18:00 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;

2. Обавештење о избору уџбеника;

3. Набавка уџбеника;

4. Пробни завршни испит;

5. Реализација екскурзија;

6. Текућа питања.

                                                                        председник Савета родитеља 

                                                                        Милена Станковић