На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: Број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  он-лине седницу Савета родитеља  која ће се одржати у четвртак, 11. 05. 2023.  године са почетком у 18,00 часова.

            За седницу предлажем следећи:

                                                            ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне  седнице, 
  2. Обавештење о изабраним уџбеницима,
  3. Информација о превозу ученика,
  4. Безбедност ученика,
  5. Информације о радовима на матичној Школи,
  6. Разно.

                                                                                                    председник Савета родитеља

                                                                                                                Биљана Станојевић