На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I” дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам 7. седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 26. 02 2024.  године  са почетком у 12,00 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Припрема- процедура избора уџбеника;
  3. Припрема за организовану набавку уџбеника/бесплатни уџбеници;
  4. Вођење педагошке документације, ПВР, такмичења;
  5. Taкмичења ученика;
  6. Правилник о оцењивању ученика у основној школи;
  7. Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образоивања и васпитања
  8. Друга питања из надлежности.

                                                                                                Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић