На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе „Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022. године сазивам  седницу Наставничког већа. Седница  ће се одржати дана 25.05.2022.  године са почетком у 12:30  часова у малој сали.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходних седница Наставничког већа;
  2. Организација рада школе – модел извођења наставе;
  3. Утврђивање предлога за награђивање ученика;
  4. Избор комисије за ученика генерације;
  5. Припрема прославе Дана школе;
  6. Друга питања из надлежности.

Директор школе

                                                                                             Роберт Џунић