На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године, сазивам  4. седницу Наставничког већа – ванредна седница која ће се одржати 24. 10. 2019.  године  са почетком у 13  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице;

2. Стандарди квалитета рада Школе (спољашње вредновање)

3. Разно

                                                                                                Директор Школе                                                                                                 Роберт Џунић